eller lokal konto

Søk om talentstipend innenfor kulturområdet

Talentstipend Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
Er du mellom 18 og 30 år, bosatt i Nord-Norge, og driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur? Da kan du søke på vårt talentstipend.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har en stipendordning for nordnorske talenter innenfor kulturområdet. Det deles ut inntil 10 stipend på opptil 150 000 kroner hver. Stipendet kan fordeles over tre år. 

Hvem kan søke?

Hovedregelen er at søker må være mellom 18 og 30 år med bosted Nord-Norge. Søker må ha et ønske om å videreutvikle sitt talent gjennom faglig utvikling som bidrar til at vedkommende løfter seg innenfor sitt område. Faglig utvikling kan være i en etablert læringssituasjon, ved en utdanningsinstitusjon, kurs, seminar eller hospitering. Stipendet er tenkt til faglig utvikling som Statens Lånekasse ikke dekker. 

Hva støttes ikke? 

  • Prosjekter 
  • Innkjøp av utstyr
  • Materialer 
  • Leiekostnader av atelier og lignende
  • Utstillinger 
  • Filminnspillinger 
  • Markedsføring av seg selv
  • Uspesifiserte studiereiser
  • Etablerer-/arbeidsstipend

Hvordan velges mottakerne? 

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har inngått samarbeid med kulturinstitusjoner i hele landsdelen. Disse har god oversikt over talenter innenfor sitt område. Institusjonene vil behandle søknader fra talenter innenfor sitt fagområde, og kvalitetssikre kandidater og utdanningen og at dette er i samsvar med de kvalitetskriterier som er trukket opp. 

Når og hvor foregår utdeling av stipendene? 

Vi deler ut opp til 10 talentstipend hvert år i mai. Stipendene vil bli tildelt samtidig ved et arrangement i Tromsø i mai 2019.

Søknadsfrist: 1. april 2019 

Søknadsskjemaet åpnes 1. ferbuar 2019.