eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
I perioden 7.–13. januar ble det avholdt innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til vår generalforsamling.
I november arrangerte Nordland Husflidslag fagdager i bunad og folkedrakt på Stormen bibliotek i Bodø. Bakgrunnen for arrangementet var at Nordlandsbunaden er 90 år i 2018.

Sider