eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Vi har gitt støtte på 320 000 kroner til Kirkens Bymisjon Bodø. Pengene skal brukes til aktiviteter for gatefotball-laget Glimtvis.
Fra og med mandag 8. januar kan du stemme på dine kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Sider