eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Sparebankstiftelsen gir 300 000 kr. til prosjektet "Forebyggende seilas" i Nordland, Troms og Finnmark
Fra 2. desember og frem til 16. desember 2013 kan stemmeberettigede kunder/innskytere foreslå kandidater til innskytervalget

Sider