eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Medlemmene ble valgt for fire år fra 2014 til 2018 og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet:
Sparebankstiftelsen gir 300 000 kr. til prosjektet "Forebyggende seilas" i Nordland, Troms og Finnmark

Sider