eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Vi har bevilget 500 000 kroner til Troms fylkeskommune for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfagelever.
Fra overrekkelsen av gaven til Sølvsuper helse- og velferdssenter
Vi har gitt støtte til trivselstiltak ved Sølvsuper helse- og velferdssenter på Hovdejordet i Bodø.

Sider