eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Vi støtter tilbud om sommerskole for elever i videregående skole i Finnmark.
Sparebankstiftelsen har bevilget Finnmark fylkeskommune 500 000 kroner til sommerskoletilbud for elever i videregående skole.
Medlemmene ble valgt for fire år fra 2014 til 2018 og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Sider