eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Direktør Tove Marienborg ved Nordnorsk vitensenter fikk overrakt gaven fra Hans Olav Karde i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Tilstede under åpningen var også vitensenterpedagog Mona Holmø.
Vi har gitt 180 000 kroner til utvikling av en matematikkutstilling på Nordnorsk vitensenter.
Robert Walker, Hege Steigedal og Ottar Schiøtz
Vi har gitt 140 000 kroner i støtte til Lofotodden nasjonalpark til etablering av et informasjonssenter i Moskenes.

Sider