eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Styreleder Kjell Kolbeinsen fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge delte ut gaven til Nordnorsk Skolekonferanse 2014. Anne Grete Johansen mottok gaven på vegne av Ungt Entreprenørskap Nord-Norge.
Vi har gitt gave på 180 000 kroner til Nordnorsk Skolekonferanse som arrangeres i Tromsø 27. - 28. august.
Vi har bevilget 500 000 kroner til Troms fylkeskommune for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfagelever.

Sider