eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Husk å stemme ved innskytervalget til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Fra og med mandag 4. februar kl. 00.01 kan du avgi stemme

Sider