eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Robert Walker, Hege Steigedal og Ottar Schiøtz
Vi har gitt 140 000 kroner i støtte til Lofotodden nasjonalpark til etablering av et informasjonssenter i Moskenes.
Vi har gitt 40 000 kroner i gave til Lenvik Frivilligsentral til innkjøp av møbler til Bo- og aktivitetssenteret på Finnsnes.

Sider