eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Husk å stemme ved innskytervalget til generalforsamlingen. Fra og med mandag 13. januar kl. 00.01 kan du avgi stemme.
Sparebankstiftelsen gir 300 000 kr. til prosjektet "Forebyggende seilas" i Nordland, Troms og Finnmark

Sider