eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Medlemmene ble valgt for fire år fra 2014 til 2018 og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet:
Husk å stemme ved innskytervalget til generalforsamlingen. Fra og med mandag 13. januar kl. 00.01 kan du avgi stemme.

Sider