eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Elever ved Brønnøysund videregående skole har i samarbeid med distriktsmusikere ved kulturskolen i Brønnøy gjennomført korprosjektet Noisy, som vi har støttet.
Vi har gitt støtte på 100 000 kroner til miljøprosjektet Plastkveita, som er en fargerik skulptur laget av plastsøppel.

Sider