eller lokal konto

Styret

Medlemmer

  • Kjell Olav Pettersen, styreleder
  • Bjørn-Atle Hansen, medlem
  • Kristina Antonsen, medlem
  • Harriet Andreassen Havdal, medlem

Varamedlemmer

  • Gørhild Olsen
  • Anders Hjort