eller lokal konto

Søk om støtte fra vårt gavefond

Foto: Kjell-Ole Leiknes | Leiknes Photo
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar med støtte fra sitt gavefond til prosjekter og tiltak innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.

Hvilke prosjekter støtter vi?

 • Trivselstiltak for eldre
 • Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag og lignende)
 • Friluftsliv
 • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar

Hvem kan søke? 

 • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Frivilligsentraler
 • Ideelle stiftelser
 • Offentlige virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et spleiselag med frivillige organisasjoner hvis den sistnevnte står som mottaker av støtten

Hva støtter vi ikke? 

 • Tiltak som allerede er gjennomført og påløpte kostnader før tildeling
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver
 • Sponsorater
 • Festivaler
 • Idrettslag
 • Lekeplasser
 • Religiøse og partipolitiske tiltak
 • Forskning 

Hvor stort beløp kan det søkes om?

Gavemidlene er begrenset. I utgangspunktet kan det deles ut inntil 150 000 kroner per tiltak. Det er ønskelig at dere bidrar med egenkapital/dugnadsinnsats som en del av prosjektet. Vi beregner 1 dugnadstime til 200 kroner. Det anses som positivt at også andre aktører deltar i finansieringen av prosjektet.

Slik søker du om støtte

Søknadsskjema åpner 1. januar 2019.

Søknadsfrist

Vi har tre søknadsfrister per år. Neste søknadsfrist er 15. februar 2019.

Søknadsfristene for 2019 er som følger: 

 • 15. februar
 • 15. august
 • 15. november

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Her finner du en oversikt over tildelinger for 2017