eller lokal konto

Logo

Her kan du laste ned vår logo i lavoppløselig format for web eller høyoppløselig format for trykk.

I løpende tekst, kontaktinformasjon og formelle sammenhenger skriver vi selskapets navn som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Legg merke til at vi bruker stor B i SpareBank og at det er et mellomrom mellom SpareBank og 1-tallet samt før Nord-Norge.

Ved omtale i forbindelse med gaveutdeling, der vi har gitt støtte, skal det skrives Sparebankstifelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

I skriftlige tekster er det greit å bruke kortformen Sparebankstiftelsen etter at Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er brukt først.