eller lokal konto

Nyheter

Vinnere av Talentstipend 2020
11 kulturtalenter har mottatt Talentstipend for i overkant av 1,5 millioner kroner.
Prosjektet Læring i friluft skal gi mer og bedre uteundervisning for elever i grunnskolen.
Medlemmene ble valgt for fire år (2013-2017) og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet

Sider