eller lokal konto

Nyheter

Foto: Else M. Lundal
Avgangselever i grunnskolen i Utdanning øst (Finnmark) får nå et unikt tilbud om digital sommerskole i matematikk.
Vinnere av Talentstipend 2020
11 kulturtalenter har mottatt Talentstipend for i overkant av 1,5 millioner kroner.
Direktør Tove Marienborg ved Nordnorsk vitensenter fikk overrakt gaven fra Hans Olav Karde i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Tilstede under åpningen var også vitensenterpedagog Mona Holmø.
Vi har gitt 180 000 kroner til utvikling av en matematikkutstilling på Nordnorsk vitensenter.
Robert Walker, Hege Steigedal og Ottar Schiøtz
Vi har gitt 140 000 kroner i støtte til Lofotodden nasjonalpark til etablering av et informasjonssenter i Moskenes.
Vi har gitt 40 000 kroner i gave til Lenvik Frivilligsentral til innkjøp av møbler til Bo- og aktivitetssenteret på Finnsnes.
Styreleder Kjell Kolbeinsen fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge delte ut gaven til Nordnorsk Skolekonferanse 2014. Anne Grete Johansen mottok gaven på vegne av Ungt Entreprenørskap Nord-Norge.
Vi har gitt gave på 180 000 kroner til Nordnorsk Skolekonferanse som arrangeres i Tromsø 27. - 28. august.
Vi har bevilget 500 000 kroner til Troms fylkeskommune for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfagelever.
Fra overrekkelsen av gaven til Sølvsuper helse- og velferdssenter
Vi har gitt støtte til trivselstiltak ved Sølvsuper helse- og velferdssenter på Hovdejordet i Bodø.
Fra overrekkelsen av gaven til Nordland fylkeskommune
Sparebankstiftelsen har bevilget 500 000 kroner til Nordland fylkeskommune til prosjekt for å motivere ungdom til å gjennomføre en yrkesfaglig utdanning.
Vi støtter tilbud om sommerskole for elever i videregående skole i Finnmark.
Sparebankstiftelsen har bevilget Finnmark fylkeskommune 500 000 kroner til sommerskoletilbud for elever i videregående skole.
Medlemmene ble valgt for fire år fra 2014 til 2018 og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet:
Sparebankstiftelsen gir 300 000 kr. til prosjektet "Forebyggende seilas" i Nordland, Troms og Finnmark

Sider