eller lokal konto

Nyheter

Nord Studentsamskipnad er tildelt 2,4 millioner kroner til prosjektet "Sosialsona", en ny sosial møteplass for studenter i Bodø. Målet er å få flere studenter ut av ensomhet, samt forebygge dårlig psykisk helse.
Kreftforeningen får tilskudd til nytt Vardesenter i Bodø. Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende.
Styreleder Kjell Kolbeinsen fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge delte ut gaven til Nordnorsk Skolekonferanse 2014. Anne Grete Johansen mottok gaven på vegne av Ungt Entreprenørskap Nord-Norge.
Vi har gitt gave på 180 000 kroner til Nordnorsk Skolekonferanse som arrangeres i Tromsø 27. - 28. august.
Vi har bevilget 500 000 kroner til Troms fylkeskommune for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfagelever.
Fra overrekkelsen av gaven til Sølvsuper helse- og velferdssenter
Vi har gitt støtte til trivselstiltak ved Sølvsuper helse- og velferdssenter på Hovdejordet i Bodø.
Fra overrekkelsen av gaven til Nordland fylkeskommune
Sparebankstiftelsen har bevilget 500 000 kroner til Nordland fylkeskommune til prosjekt for å motivere ungdom til å gjennomføre en yrkesfaglig utdanning.
Vi støtter tilbud om sommerskole for elever i videregående skole i Finnmark.
Sparebankstiftelsen har bevilget Finnmark fylkeskommune 500 000 kroner til sommerskoletilbud for elever i videregående skole.
Medlemmene ble valgt for fire år fra 2014 til 2018 og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet:
Sparebankstiftelsen gir 300 000 kr. til prosjektet "Forebyggende seilas" i Nordland, Troms og Finnmark
Fra 2. desember og frem til 16. desember 2013 kan stemmeberettigede kunder/innskytere foreslå kandidater til innskytervalget
Medlemmene ble valgt for fire år (2013-2017) og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet

Sider