eller lokal konto

Nyheter

Nord Studentsamskipnad er tildelt 2,4 millioner kroner til prosjektet "Sosialsona", en ny sosial møteplass for studenter i Bodø. Målet er å få flere studenter ut av ensomhet, samt forebygge dårlig psykisk helse.
Kreftforeningen får tilskudd til nytt Vardesenter i Bodø. Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende.
Foto: Redningsselskapet
Lørdag 25. april markerte Redningsselskapet Troms at de har fått nye lokaler og status som Fyrtårn.
Søknader til vårt gavefond som er mottatt innen fristen 24. april, vil bli behandlet og besvart i slutten av mai.
Vi har gitt 60 000 kroner til Jenteskate i Bodø. Pengene skal brukes til innkjøp av skateliteplater for å reparere flere skateboardramper i Bodø.
Foto: Finnmarksposten
Vi gir gave på 50 000 kroner til innkjøp av utendørs lekestativ og aktivitetsaparater for barn og unge i Kamøyvær.
Fra venstre: Ståle Jenssen (Valnesfjord nærmiljøutvalg), Kjell Ivar Linde (SpareBank 1 Nord-Norge), Knut-Roger Løkås (LHL) og Helga Rørvik (Valnesfjord nærmiljøutvalg) under tildelingen mandag. Foto: Frank Øvrewall, Saltenposten.
Vi har gitt 100 000 kroner til realisering av turveien "Hjerteløypa" i Valnesfjord.
Vi har gitt støtte på 100 000 kroner til prosjektet "Eventyret Vegaøyan Verdensarv".
Fra venstre: Kristina Antonsen, Bjørn-Atle Hansen, Arild Braathen, Trine Nøvik og Kjell Kolbeinsen
Vi har gitt 600 000 i gave til Redningsselskapet til innkjøp av sommerpatruljebåt. Redningsselskapet velger selv om båten skal til Nordland eller Troms.
Direktør Tove Marienborg ved Nordnorsk vitensenter fikk overrakt gaven fra Hans Olav Karde i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Tilstede under åpningen var også vitensenterpedagog Mona Holmø.
Vi har gitt 180 000 kroner til utvikling av en matematikkutstilling på Nordnorsk vitensenter.
Robert Walker, Hege Steigedal og Ottar Schiøtz
Vi har gitt 140 000 kroner i støtte til Lofotodden nasjonalpark til etablering av et informasjonssenter i Moskenes.
Vi har gitt 40 000 kroner i gave til Lenvik Frivilligsentral til innkjøp av møbler til Bo- og aktivitetssenteret på Finnsnes.

Sider