eller lokal konto

Nyheter

Nord Studentsamskipnad er tildelt 2,4 millioner kroner til prosjektet "Sosialsona", en ny sosial møteplass for studenter i Bodø. Målet er å få flere studenter ut av ensomhet, samt forebygge dårlig psykisk helse.
Kreftforeningen får tilskudd til nytt Vardesenter i Bodø. Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende.
Vi har gitt 25 000 kroner i støtte til oppføring av ei sikrings- og grillbu ved turmålet Varden på Veggfjellet.
De omlag 100 innbyggerne i Aspåsen boligfelt på Halsa har fått 100 000 kroner til å etablere ny lekeplass i feltet.
Porsanger historie- og museumslag har fått 100 000 kroner til fornyelse av den krigshistoriske utstillingen ved Porsanger museum i Skoganvarre.
Er du under 35 år, bosatt i Nord-Norge, og driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur? Da kan du søke på vårt nye talentstipend.
Innskyternes valg til stiftelsens generalforsamling er avsluttet.
Støtte til Valnesfjord helsesportsenter
Valnesfjord helsesportsenter har fått støtte til å lage en informasjonsfilm om aktivitetshjelpemidler.
Den lulesamiske barne- og ungdomsorganisasjonen DSJ har fått 60 000 kroner i støtte til den planlagte gamma over Hellmobotn.
Nesseby bygdelag fikk 80 000 kroner fra Sparebankstiftelsen
Nesseby bygdelag har fått 80 000 kroner til lekeapparater og ny lekeplass.
Foto: Linn Therese Gustavsen
Vi har gitt støtte på 100 000 kroner til fiolinisten Elisabeth Turmo (21) fra Mosjøen. Pengene skal brukes til studie-/reisestipend til fiolinutdanning ved Royal College of Music i London.
Banksjef Lars Nymo Trulsen delte i dag ut gaver fra Sparebankstiftelsen til Kirkens Bymisjon og Norsk Folkehjelp Tromsø.

Sider