eller lokal konto

Nyheter

Foto: Mia Eriksen, Tvibit
Stipendordningen Tvibitstigen som ble opprettet i 2017 har vært en stor suksess så langt. Vi har gitt 1 million kroner i støtte til satsingen for 2019.
Miriam Helms Ålien (27 år)
Alta-jenta Miriam Helms Ålien fikk talentstipend fra oss i 2017. Stipendet har hun brukt til utgifter i forbindelse med hennes fiolinstudier ved Kronberg Academy i Tyskland.
For tredje året på rad har vi bidratt med støtte til Finnmark fylkeskommunes sommerskoler for elever i videregående skole.
Vi har gitt 25 000 kroner i støtte til oppføring av ei sikrings- og grillbu ved turmålet Varden på Veggfjellet.
De omlag 100 innbyggerne i Aspåsen boligfelt på Halsa har fått 100 000 kroner til å etablere ny lekeplass i feltet.
Porsanger historie- og museumslag har fått 100 000 kroner til fornyelse av den krigshistoriske utstillingen ved Porsanger museum i Skoganvarre.
Er du under 35 år, bosatt i Nord-Norge, og driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur? Da kan du søke på vårt nye talentstipend.
Innskyternes valg til stiftelsens generalforsamling er avsluttet.
Støtte til Valnesfjord helsesportsenter
Valnesfjord helsesportsenter har fått støtte til å lage en informasjonsfilm om aktivitetshjelpemidler.
Den lulesamiske barne- og ungdomsorganisasjonen DSJ har fått 60 000 kroner i støtte til den planlagte gamma over Hellmobotn.
Nesseby bygdelag fikk 80 000 kroner fra Sparebankstiftelsen
Nesseby bygdelag har fått 80 000 kroner til lekeapparater og ny lekeplass.
Foto: Linn Therese Gustavsen
Vi har gitt støtte på 100 000 kroner til fiolinisten Elisabeth Turmo (21) fra Mosjøen. Pengene skal brukes til studie-/reisestipend til fiolinutdanning ved Royal College of Music i London.

Sider