eller lokal konto

Nyheter

Nord Studentsamskipnad er tildelt 2,4 millioner kroner til prosjektet "Sosialsona", en ny sosial møteplass for studenter i Bodø. Målet er å få flere studenter ut av ensomhet, samt forebygge dårlig psykisk helse.
Kreftforeningen får tilskudd til nytt Vardesenter i Bodø. Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende.
Miriam Helms Ålien (27 år)
Alta-jenta Miriam Helms Ålien fikk talentstipend fra oss i 2017. Stipendet har hun brukt til utgifter i forbindelse med hennes fiolinstudier ved Kronberg Academy i Tyskland.
Sammen med SpareBank 1 Nord-Norge har vi gitt 3,1 millioner kroner i gave til Kirkens Bymisjon Tromsø, til kjøp av ei leilighet. I leiligheten er det etablert et møtested der barn som er under barnevernets omsorg kan møte sine foreldre under trygge og gode rammer.
HåloGeo, Harstad og omegns egen forening for geocachere, har fått på plass Norges første og verdens nordligste GeoTour.
På bildet, fra venstre: Banksjef Per Martin Olsen i SpareBank 1 Nord-Norge, daglig leder Egil Arnsby fra Kirkens Bymisjon Bodø og styremedlem Harriet Andreassen Havdal, i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
Kirkens Bymisjon Bodø har fått en million kroner i gave til å etablere Skattkammeret, et nytt tilbud til barn og unge mellom 13 og 19 år.
I perioden 7.–13. januar ble det avholdt innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til vår generalforsamling.
I november arrangerte Nordland Husflidslag fagdager i bunad og folkedrakt på Stormen bibliotek i Bodø. Bakgrunnen for arrangementet var at Nordlandsbunaden er 90 år i 2018.
Spansgård Velforening hadde nylig åpning av den nye gapahuken ved Berghølla ved Spansdalselva. Velforeningen har bidratt med stor egeninnsats og vi har støttet prosjektet med 77 000 kroner.
Vi har gitt støtte til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark (FFO) til utvikling av en universelt utformet tursti i Sandfallet i Alta kommune.
Elever ved Brønnøysund videregående skole har i samarbeid med distriktsmusikere ved kulturskolen i Brønnøy gjennomført korprosjektet Noisy, som vi har støttet.
Vi har gitt støtte på 100 000 kroner til miljøprosjektet Plastkveita, som er en fargerik skulptur laget av plastsøppel.

Sider