eller lokal konto

Stem på kandidater til generalforsamlingen vår - 2016

Fra og med mandag 9. januar kan du stemme på dine kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

I perioden 9. januar til 15. januar avholdes innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen vår.

Hvem kan stemme?

Stemmeberettigede er kunder SpareBank 1 Nord-Norge, som de siste seks måneder har hatt et innskudd på minst 2500 kroner. 

Slik stemmer du 

Valget gjennomføres elektronisk med identifisiering med BankID. 

Klikk her for å stemme

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

Valglisten finner du som vedlegg nedenfor. 

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.  For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no

Illustrasjonsfoto: everythingpossible / 123RF Stock Photo

Mandag, desember 19, 2016 - 22:50