eller lokal konto

Søk om støtte fra vårt gavefond

Foto: Kjell-Ole Leiknes | Leiknes Photo
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar med støtte fra sitt gavefond til prosjekter og tiltak innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.

Hvilke prosjekter støtter vi?

 • Trivselstiltak for eldre
 • Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag og lignende)
 • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar
 • I spesielle tilfeller stipendier for kompetanseheving

Hvem kan søke? 

 • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Frivilligsentraler
 • Ideelle stiftelser
 • Offentlige virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et spleiselag med frivillige organisasjoner hvis den sistnevnte står som mottaker av støtten
 • Enkeltpersoner for stipend

Hva støtter vi ikke? 

 • Tiltak som allerede er gjennomført og påløpte kostnader før tildeling
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver
 • Sponsorater
 • Idrettslag
 • Lekeplasser
 • Religiøse og partipolitiske tiltak
 • Forskning 

Slik søker du om støtte

Fyll ut søknadsskjema her 

Søknadsfrist

Vi har tre søknadsfrister per år. Neste søknadsfrist er 15. august 2018. 

Søknadsfristene for 2018 er som følger: 

 • 15. februar
 • 15. august
 • 15. november

Gavemidlene er begrenset. I utgangspunktet kan det deles ut inntil 150 000 kroner per tiltak. Det anses som positivt at også andre aktører deltar i finansieringen av prosjektet.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Her finner du en oversikt over tildelinger for 2017

Søndag, juli 8, 2018 - 18:56