eller lokal konto

Kundenes valg til generalforsamlingen

Husk å stemme ved innskytervalget til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Fra og med mandag 4. februar kl. 00.01 kan du avgi stemme

Fra og med mandag 4. februar kl. 00.01 kan du avgi stemme ved innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
Valget pågår til og med søndag 10. februar.

Stemmeberettigede er myndige innskytere i banken som de siste seks måneder har hatt et innskudd på minst 500 kroner.

Slik kan du avgi din stemme:
Elektronisk stemme med BankID (fra 4. februar kl. 00.01)
Klikk her for å stemme  

Det stemmes maksimalt på 7 kandidater.
De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.  For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no

Torsdag, desember 20, 2012 - 13:52

Vedlegg