eller lokal konto

Innskytervalget - forslag på kandidater

Fra 1. desember og frem til 15. desember 2014 kan stemmeberettigede kunder/innskytere foreslå kandidater til innskytervalget

Sparebankstiftelsen har en generalforsamling på 17 medlemmer og 7 varamedlemmer sammensatt av representanter valgt av innskytere og fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. På valg blant innskyterne i 2015 er 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år, varamedlemmene for 1 år.
Her finner du oversikten over generalforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og styret

Sparebankstiftelsen har en valgkomité som vil fremme forslag på kandidater ved innskytervalgene. Stemmeberettigede kunder/innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag sendes på e-post til bank@snnstiftelsene.no eller til:

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
Valgkomiteen for innskyternes valg
Postboks 10
9251 Tromsø

Forslag til kandidater må fremmes innen 15. desember 2014 og inneholde:

·         kandidatens navn, fødselsår og –dato
·         yrke
·         fullstendig adresse og e-postadresse

Listen over kandidatene vil bli publisert to uker før valget på denne siden og på bankens nettside www.snn.no.

Mandag, desember 1, 2014 - 13:10