eller lokal konto

Innskytervalget 2014 - stem på kandidater

Husk å stemme ved innskytervalget til generalforsamlingen. Fra og med mandag 13. januar kl. 00.01 kan du avgi stemme.

Fra og med mandag 13. januar kl. 00.01 kan du avgi stemme ved innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Valget pågår til og med søndag 19. januar.

Stemmeberettigede er myndige innskytere i banken som de siste seks måneder har hatt et innskudd på minst 500 kroner.

Slik kan du avgi din stemme:
Elektronisk stemme med BankID (fra 13. januar kl. 00.01)

Trykk her for å avgi stemme

Det stemmes maksimalt på 7 kandidater.

De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no

Mandag, januar 6, 2014 - 14:54

Vedlegg