eller lokal konto

Foreslå kandidater til vår generalforsamling

Vet du om noen som kan gjøre en god jobb i generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge? Frem til 15. desember kan du foreslå kandidater.

Vi har en generalforsamling på 17 medlemmer og 7 varamedlemmer sammensatt av representanter valgt av innskytere og fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. På valg blant innskyterne i 2018 er 3 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år, varamedlemmene for 1 år.

Se oversikt over generalforsamlingen her

Hvem kan foreslås som kandidater?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere i SpareBank 1 Nord-Norge, det vil si at de har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste seks måneder. Du må også være innskyter over 18 år for å fremme forslag på kandidater. 

Slik foreslår du kandidater

Forslag sendes på e-post til bank@snnstiftelsene.no eller til:

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
Valgkomiteen for innskyternes valg
Postboks 10
9251 Tromsø

Forslaget må inneholde:

  • kandidatens navn, fødselsår og –dato
  • yrke
  • fullstendig adresse og e-postadresse

Valglisten innstilles av en valgkomite, og publiseres to uker før valget på denne siden og på bankens nettside www.snn.no. Selve valget foregår i nettbanken. 

Fredag, november 24, 2017 - 07:45