eller lokal konto

Sammensetning generalforsamling og styret

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og denne velger styret. Generalforsamlingen skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. På generalforsamlingen møter 17 representanter hvorav 12 er valgt av bankens innskytere og 5 er valgt av Fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. Det er 7 varamedlemmer, 4 valgt av bankens innskytere og tre fra fylkestingene.

Leder
Erik Schilbred

Nestleder
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen

MEDLEMMER
Innskytervalgte
Ørjan Robertsen, Melbu
Åse Marie Jakobsen, Stokmarknes
Gørhild Olsen, Tromsø
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre
Erling Walsøe, Gjesvær
Berit Anne Laastad, Bodø
Stein-Wiggo Bones, Bardu
Hilde Mietinen, Vadsø
Majken Holmgren, Båtsfjord
Bente Sofie Larsen, Bodø
Erik A. Schilbred, Tromsø
Eva Kristin Lyshoel, Oslo

Fylkestingsvalgte
Sylvi Jane Husebye, Finnmark
Hanne Linaker, Troms
Edvin Eriksen, Troms
Sonja Alice Steen, Nordland
Dagfinn Olsen, Nordland

VARAMEDLEMMER
Innskytervalgte
Thorvald H. Giæver, Havnnes
Thomas K. Føre, Tromsø
Marcus Bech-Mikalsen, Longyearbyen

Jørn Kornør, Tromsø

Fylkestingsvalgte
Geir Ove Bakken, Finnmark
Irene Lange Nordahl, Troms
Svein Nilsen, Nordland

Her finner du en oversikt over styret