eller lokal konto

Sammensetning generalforsamling og styret

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og denne velger styret. Generalforsamlingen skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. På generalforsamlingen møter 17 representanter hvorav 12 er valgt av bankens innskytere og 5 er valgt av fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark. Det er 7 varamedlemmer, 4 valgt av bankens innskytere og tre fra fylkestingene.

Leder
Åse Marie Jakobsen

Nestleder
Thomas K. Føre

MEDLEMMER
Innskytervalgte
Ørjan Robertsen, Melbu
Åse Marie Jakobsen, Stokmarknes
Gørhild Olsen, Tromsø
Thomas K. Føre, Tromsø
Erling A. Walsøe, Gjesvær
Heidi Tangstad, Alta
Stein-Wiggo Bones, Bardu
Hilde C. J. Mietinen, Vadsø
Majken Holmgren, Båtsfjord
Bente Sofie Larsen, Bodø
Erik A. Schilbred, Tromsø
Hege Sørli, Værøy

Fylkestingsvalgte
Stine Akselsen, Troms og Finnmark
Fred Roald Johnsen, Troms og Finnmark
Cecilie Mathisen, Troms og Finnmark
Dagfinn Henrik Olsen, Nordland
Kari Anne Bøkestad Andreassen, Nordland

VARAMEDLEMMER
Innskytervalgte
Marcus Bech-Mikalsen, Longyearbyen
Stig Sørra, Sandnessjøen
Jørn Kornør, Tromsø
Thorvald H. Giæver, Havnnes

Fylkestingsvalgte
Ane-Marthe Sani, Troms og Finnmark
Edvin M. Eriksen, Troms og Finnmark
Knut Petter Torgersen, Nordland

Her finner du en oversikt over styret