eller lokal konto

Gavetildelinger 2016

I 2016 ble det tildelt 83 gaver for til sammen 10 859 680 kroner. Gaver er gitt etter Sparebankstiftelsens vedtekter for gavetildeling.

 

Ordinære gaver

 • Alta klatreklubb
  120 000 kroner til bygging av buldreanlegg - klatring lavt over gulvet for barn og voksne i alle aldre.
   
 • Alta Klatreklubb/Utekontakten i Alta
  10 000 kroner til innkjøp av klatreutstyr.
   
 • Astrid Ripnes, Bodø
  20 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Bertnes Brass
  10 000 kroner til ombygging av oppbevaringsrom for instrumenter.
   
 • Bodin KFUK-KFUM-speidere
  100 000 kroner til innkjøp av 12 kajakker til opplæring i trygg ferdsel til sjøs for barn 4-10 år.
   
 • Bok i Lofoten
  20 000 kroner til å arrangere litteraturfestival.
   
 • Brurskanken Turlag
  15 000 kroner til stiprosjektet Langskarneset-Stavassgården.
   
 • Bygdelaget Nykraft
  25 000 kroner til innkjøp av bord til Bygdelaget Nykraft.
   
 • Eidsfjord Pensjonistforening
  40 000 kroner til å arrangere busstur til Tromsø i august 2016. Turen er for medlemmer av Eidsfjord og Øksnes Pensjonistforening.
   
 • Ersfjordbotn utviklingslag
  35 000 kroner til innkjøp av spormaskin til å lage skitraseer i Ersfjorddalen på Kvaløya.
   
 • Evenes Turlag, Liland
  25 000 kroner til oppføring av sikrings- og grillbu på Herjangfjellet.
   
 • Finnmark fylkeskommune
  500 000 kroner til å arrangere sommerskoler i videregående skoler i Finnmark i 2016.
   
 • Finnsæter kapell- og kirkegårdsforening
  20 000 Oppgradering av kjøkkenutstyr til flerbrukshus.
   
 • Forening for frivillighetssentral i Saltdal
  100 000 kroner til nærmiljøutvikling ved å etablere en aktivitetspark på Skansenøyra i Saltdal.
   
 • Frelsesarmeen i Sør-Varanger
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Frivilligsentralen Finnsnes
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Gjesvær Bygde- og Idrettslag
  40 000 kroner til å skifte ytterpanel og vindu på Gjesvær Bygdehus.
   
 • Halsøy IL Allianselag
  100 000 kroner til reiser for Halsøy HC, fotball for funksjonshemmede i Mosjøen.
   
 • Harstad Pensjonistforening
  65 000 kroner til dataopplæring for pensjonister.
   
 • Helligvær Velforening og Tiltaksråd
  62 500 kroner til innkjøp av utstyr til lyd og bilde i Helligvær Allhus.
   
 • Kautokeino Frivilligsentral/Kautokeino Arbeidssenter
  50 000 kroner til oppføring av gapahuk til Suohpatjávri natur- og kultursti.
   
 • Kautokeino Jeger- og Fiskeforening
  31 500 kroner til fluebindekurs for barn og unge.
   
 • Kreftforenigen, Tromsø
  150 000 kroner til oppgradering av Vardesenteret Universitetssykehuset Nord-Norge, for å tilby trivselstiltak for eldre.
   
 • Kvaløya Husflidslag
  45 000 kroner til å arrangere strikkefestivalen i Tromsø i 2016.
   
 • Kvæfjord Kystlag
  100 000 kroner til bygging av egnerhus og skylight til båten Sjøliv.
   
 • Kvæfjord Røde Kors
  107 000 kroner til kjøp av ATV/6-hjuling.
   
 • Lekang Ski- og bygdelag
  55 125 kroner til å sette opp en ‘Solkroner’ i Planetstien mellom Stokmarknes og Kulturminneparken på Hadsel.
   
 • Lenvik Frivilligsentral
  50 000 kroner til et ettårig musikkprosjekt for barn.
   
 • Lions Club Porsanger
  50 000 kroner til å arrangere Helsesportuka i Porsanger i 2016.
   
 • Longyearbyen Lokalstyre
  300 000 kroner til å bygge en geodetisk spillkule til ungdom i det nye folkebiblioteket.
   
 • Lyngen Sanitetsforening
  100 000 kroner til etablering av en aktivitetssirkel ‘Samspill’ i Elveparken på Lyngseidet.
   
 • Meløy Frivilligsentral
  55 000 kroner til innkjøp av to el-sykler med vogn.
   
 • Myklebostad Båtforening
  10 000 kroner til innkjøp av benker og bord for å skape trivsel i havneområdet.
   
 • Nasjonalforeningen for folkehelse, Sør-Varanger Demensforening
  100 000 kroner til innkjøp av Triobike-taxisykler til sykehjemmene i Sør-Varanger kommune.
   
 • Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
  44 000 kroner til å arrangere workshop for barn og unge i Vesterålen/Lofoten for å lære å kode/programmere.
   
 • Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV)
  50 000 kroner til forskerspireprosjektet "Tanglab".
   
 • Nordland Fylkeskommune
  500 000 kroner til tiltak innenfor videregående skoler for å redusere frafall spesielt mot yrkesfag.
   
 • Norges Blindeforbund, Nordland
  25 000 kroner til prosjektet "På tur med hvit stokk".
   
 • Norsk Folkehjelp Andøy
  63 475 kroner til innkjøp av beredskapshenger til snøscooter.
   
 • Norsk Folkehjelp Korgen
  17 000 kroner til å arrangere tur for funksjonshemmede til Rabothytta.
   
 • Norsk Folkehjelp Mosjøen
  50 000 kroner til innkjøp av varmesøkende kamera.
   
 • Norsk Motorklubb, avdeling Bardu
  32 500 kroner til innkjøp av verktøy for ungdom i motorklubben.
   
 • Pikene på Broen, Kirkenes
  100 000 kroner til prosjektet "Terminal B". Innkjøp av materiell og utstyr/inventar til prosjekter rettet mot barn og unge.
   
 • Porsanger museum- og historielag
  100 000 kroner til endring/fornyelse av basisutstillingen ”Lidelse og lindring” ved Porsanger museum, Skoganvarre.
   
 • Rana Frivilligsentral
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Redningsselskapet region Nord
  1 500 000 kroner tiltak rettet mot barn og unge i Nord-Norge i 2017,2018 og 2019.
   
 • Ringvassøy Musikkorps
  65 000 kroner til innkjøp av korpsfane Ringvassøy musikkorps.
   
 • Røde Kors/Frivilligsentralen Harstad
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Sakrisøy historiske båtforening
  50 000 kroner til kjøp av Wichmann 7 hk motor fra Bergens tekniske museum sjarken MK Pøyken.
   
 • Skibbåtsværs Venner
  50 000 kroner til å skifte tak på Skibbåtsvær Fiskerhjem.
   
 • Skjervøykoret
  10 000 kroner til musikkmønstring i Skjervøy.
   
 • Skulsfjord og Lyfjord Bygdelag
  35 000 kroner til innkjøp av hjertestarter med opplæring.
   
 • Solveig Irene Primberg Skogdal
  27 500 kroner i stipend til spilletimer og reiseutgifter.
   
 • Sortland Frivilligsentral
  30 000 kroner til å arrangere 3-dagers opplevelsestur for seniorer fra Sortland.
   
 • Sortland Seniordans
  25 000 kroner til å arrangere vårfest for eldre i Sortland.
   
 • Stabbursnes Naturhus og Museum
  50 000 kroner til innkjøp av utstyr for å gi gratis naturveiledning til barn og unge.
   
 • Stabbursnes Naturhus og Museum
  40 000 kroner til vedlikehold av stier til «Til topps i Porsanger».
   
 • Steigen Frivilligsentral
  71 780 kroner til innkjøp av Trio Bike-sykkel til bruk for beboere på Steigentunet sykehjem-/omsorgsbolig.
   
 • Stiftelsen Betania, Alta
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  20 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2016.
   
 • Sør-Tromsøya Sykehjem
  20 000 kroner til utstyr/innkjøp til aktiviteter som skaper økt trivsel for beboere på avdeling Liljekonvall.
   
 • Troms Røde Kors
  229 300 kroner til klatretårn på Haraldvollen Røde Kors senter i Målselv.
   
 • Tromsø kommune, Brann og redning
  100 000 kroner til Bjørnis-prosjektet i Tromsø.
   
 • Tromsø Kulturforum
  100 000 kroner til Tromsø Ungdomssymfoniorkester (UNGSY), til kunstnerisk veiledning ved å delta i et symfoniorkester.
   
 • Ungt Entreprenørskap Nordland, Troms og Finnmark
  3 000 000 kroner til felles tiltak i Nordland, Troms og Finnmark i 2017,2018 og 2019.
   
 • Ungt Entreprenørskap Troms
  100 000 kroner til å arrangere Nordnorsk skolekonferanse 13.-14. juni 2016.
   
 • Vadsø historielag
  100 000 kroner til å erverve Kristoffersen/Hansens fotosamling.
   
 • Varanger Ballklubb
  40 000 kroner til innkjøp av seks spinningssykler for å opprettholde interessen for fysisk aktivitet i bygda.
   
 • Vardø Friluftsforening
  17 000 kroner til bygging av gapahuk og levegg ved Skagen Vest Friluftsrom i Vardø.
   
 • Vardø Friluftsforening
  20 000 kroner til Friluftskarusell 2016.
   
 • Vardø Friluftsforening
  60 000 kroner til redskapsbod til Skagen Friluftsrom.
   
 • Vestre Vannøy Grunneierlag
  100 000 kroner til oppføring av en trelavvo på Odinsletta, Karlsøy kommune.
   
 • Øksnes Maritime Leirskole
  150 000 kroner til utvikling av aktivitetstilbud til barn og unge.
   

Talentstipend

 • Alexander Aarøen Pedersen (musikk)
  150 000 kroner til Scoring for Film & Visual Media master’s program ved Pulse College i Dublin. 1 år.
   
 • Bjørn Hegstad (musikk)
  106 000 kroner til å delta på Timani-kurs i Oslo, 1 år.
   
 • Ingvill Fossheim (scenekunst)
  150 000 kroner til fordypning på mastergradnivå i kostymedesign for scene, film og TV ved Alto Universitet i Helsingfors.
   
 • Iselin Aamodt Borgan (scenekunst)
  150 000 kroner til å utvikle sine utøvertekniske, improvisatoriske og kompositoriske/ koreografiske ferdigheter gjennom workshops i utlandet over tre år.
   
 • Julia Bache-Wiig (film)
  100 000 kroner til videreutdanning innen engelsk og amerikansk språk mot uttale og aksent til internasjonalt arbeid som skuespiller i film- og TV-roller.
   
 • Julie Alapnes Normann (musikk)
  85 000 kroner til privatundervisning hos Hans Kennemark i Göteborg og Harald Haugaard I Odense.
   
 • Kristin Tårnes (visuell kunst)
  150 000 kroner til deltakelse på dokumentarfilmkurs i regi av New York Film Academy.
   
 • Mari Bø (scenekunst)
  100 000 kroner til studiebesøk ved The Royal Conservatoire of Scotland, veiledning med Lise Hovik i Trondheim og delvis dekning av prøveprosjekt for å utvikle scenografiske elementer til en installasjonsforestilling for barn.
   
 • Mathias Dons (musikk)
  150 000 kroner til master ved Guildhall School of Music & Drama i London. 2 år.
   
 • Rina Charlott Lindgren (visuell kunst)
  150 000 kroner til deltakelse på møbelsnekker- og treskjæringskurs ved Hjerleid skole- og håndverkssenter på Dovre samt til studiereiser.

Her finner du en oversikt over gavetildelinger i 2015.