eller lokal konto

Gavetildelinger 2015

I 2015 ble det tildelt 75 gaver for til sammen 6 196 525 kroner. Gaver er gitt etter Sparebankstiftelsens vedtekter for gavetildeling.

 

 • Allidrettsgruppe for barn og unge med funksjonsutfordringer, Sandnessjøen
  10 000 kroner til innkjøp av utstyr.
   
 • Aspåsen velforening, Halsa
  100 000 kroner til etablering/renovering av felles park, innkjøp av utstyr.
   
 • Astrid Ripnes, Bodø
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2015.
   
 • Beiarn Frivilligsentral
  100 000 kroner til å etablere mekkeverksted til ungdomsklubben i Beiarn.
   
 • Blåmann skatepark, Ersfjord
  100 000 kroner til finansiering av Blåmann skatepark på Ersfjordeidet i Tromsø kommune.
   
 • Bondeungdomslaget i Svolbær/BUL
  16 000 kroner til tur for gruppen Seniordans Svolvær.
   
 • Botnhamn kvinnenettverk
  50 000 kroner til oppføring av grillhytte i Botnhamn.
   
 • Brønnøysund videregående skole
  100 000 kroner til 3-årig kultur- og formidlingsprosjekt "Noisy". for elever ved avdeling helse og oppvekst, Brønnøysund vgs. I samarbeid med distriktsmusikerne ved Kulturskolen i Brønnøy.
   
 • Butikkhjørnet, Bodø
  75 000 kroner til prosjektet "Butikkhjørnet – en sosial handel" til inventar og annet utstyr.
   
 • Digermulen Helselag
  40 000 kroner til innkjøp av Hjertestarter i Digermulen.
   
 • Eilif Bremer Landsend, Tromsø
  100 000 kroner i stipend til studiet "Kaospilotskolen" i Århus, Danmark.
   
 • Elisabeth Turmo, Mosjøen
  100 000 kroner til studie-/reisestipend til fiolinutdanning ved Royal College of Music i London.
   
 • Evenes ungdomsklubb
  20 000 kroner til å arrangere to friluftsleirer for ungdom fra 7 til 20 år forbindelse med Friluftslivets år 2015.
   
 • FAU Steigenskolen
  100 000 kroner til utendørs treningspark og skateanlegg ved Steigenskolen.
   
 • Finnmark fylkeskommune
  500 000 kroner til å få flere ungdommer på yrkesfag til å gjennomføre og bestå videregående skole i Finnmark.
   
 • Foreningen DSJ Doajmmasiebrre Julevsábme, Hamarøy
  60 000 kroner til oppføring av gamme for samisk fjellskole for barn og unge.
   
 • Frelsesarmeen i Sør-Varanger
  10 000 til å arrangere juletilstelning i 2015.
   
 • Lenvik Frivilligsentral
  10 000 til å arrangere juletilstelning i 2015.
   
 • Gisløy Gård- og grunneierforening
  4 200 kroner til merking av turløype på Gisløya.
   
 • Gryllefjord og omegn Jeger– og Fiskeforening
  50 000 kroner til restaurering av gammel brygge i Gryllefjord.
   
 • Hemnesberget Vel
  20 000 kroner til oppføring av grillhytte på Dalan. Prosjektet er i samarbeid med Mental Helse i Hemnes kommune.
   
 • Ida Mari Berg, Bodø
  100 000 kroner i stipend til bachelorstudiet i Fine Arts med klassisk ballet i USA.
   
 • Jektefartsmuseet, Bodø
  300 000 kroner til nytt Jektefartsmuseum.
   
 • Jenteskate i Bodø
  60 000 kroner til innkjøp av skateliteplater for å reparere flere skateboardramper i Bodø.
   
 • Johanne Jakhelln Constant, Bodø
  100 000 kroner til leie av studio/undervisning av klassisk ballettundervisning for barn og unge.
   
 • Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø
  15 000 kroner til oppgradering av fagbibliotek ved Jusshjelpa i Nord-Norge.
   
 • Kamøyvær Bygdelag
  50 000 kroner til innkjøp av leke–/aktivitetsapparater for barn og unge i Kamøyvær.
   
 • Kløverhagen 4H, Tromsø
  100 000 kroner til utvikling av økologisk felleshage på Håpet, Tromsø.
   
 • Kystkulturprosjektet Alia, Tromsø
  100 000 kroner til tilrettelegging av rasteplass, parkering og merking av turløyper på natur– og turområdet på Ytre Kvaløya.
   
 • Kårvik skole, Lenvik kommune
  25 000 kroner til bygging av BMX-bane/akebakke på Kårvik skoles uteområde.
   
 • Lødingen Kystlag
  50 000 kroner til bygging av lager/motorhus for å ta vare på gamle båter, motorer og annet utstyr.
   
 • Midt-Troms Museum
  50 000 kroner til prosjektet ANERSAAQ på Finnsnes desember 2015/januar 2016.
   
 • Narvik kommune
  100 000 kroner til etablering av en utendørs aktivitetspark.
   
 • Nesseby Bygdelag
  80 000 kroner til innkjøp av lekeapparater til ny lekeplass.
   
 • Nesseby Velforening
  64 000 kroner til å lage sykkelcrossbane/løype i Varangerbotn.
   
 • Neverdal krets velforening
  60 000 kroner til etablering av plantesti på Neverdal i Meløy kommune.
   
 • Nordland nasjonalparksenter
  96 000 kroner til innkjøp av lavvo, informasjonstavle, langbenker og annet til naturveiledningsprosjektet "Fjelltur me Fjelljo" på Polarsirkelen. 
   
 • Nordnorsk Design– og arkitektursenter, Tromsø
  10 000 kroner til å arrangere grafisk design sommerkurs for barn og unge i 2015.
   
 • Nordvikas Venner Valnesvatnet
  50 000 kroner til investering i lavvo og kanoer til aktivitet ved fjellgården Nordvika ved Valnesvatnet.
   
 • Norsk Folkehjelp Tromsø
  100 000 kroner til oppføring av sjå/uthus ved Norsk Folkehjelps hytte i Tromsdalen.
   
 • Norske Redningshunder Midt-Troms Lag
  100 000 kroner til ryggsekker med personlig beredskapsutstyr til hundeførere.
   
 • Norwegian Orca Survey
  60 000 kroner til innkjøp av Silver Shark aluminiumsbåt på 19 fot til å drive tokt og forskning med ungdommer.
   
 • Prosjektgruppen uteområde Strand
  35 000 kroner til skate– og rullebane på Strand, Sortland kommune.
   
 • Rana Frivilligsentral
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2015.
 • Redningsselskapet
  600 000 kroner til innkjøp av RS-båt i Nordland.
   
 • Redningsselskapet
  450 000 kroner til forebyggende Seilas for hele Nord-Norge i 2016.
   
 • Ringstaddagan, Straumsjøen, Bø i Vesterålen
  18 667 kroner til oppføring av utedo på Ringstad.
   
 • Harstad Røde Kors/Harstad Frivilligsentral
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2015.
   
 • Saltnes Velforening
  100 000 kroner til oppgradering av fritids– og aktivitetsplass. 
   
 • Saltstraumen Historielag
  22 000 kroner til restaurering og skilting av krigsminner i Saltstraumen.
   
 • Skånland seniordans
  21 600 kroner i tilskudd til deltakelse på på nordnorsk seniordansetreff i Tromsø i juni 2015 og til instruktørutdanning.
   
 • Sortland Frivilligsentral
  100 000 kroner til innkjøp av to Rickshaw-sykler.
   
 • Sortland Revmatikerforbund
  25 000 kroner til sang– og musikkstunder ved Parken bo- og servicesenter.
   
 • Spansdahl skogsvei og utmarksforening
  49 000 kroner til navneskilt for veier, stier og plasser samt oversiktskart til nylaget løype og sti langs hele Spansdalelva.
   
 • Stiftelsen Betania
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2015.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø
  100 000 kroner til kjøp av Rickshaw-sykkeldrosje.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  100 000 kroner til å arrangere sommerferie for 25 iLAG-barnefamilier på Skoghus, Senja sommeren 2015.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  100 000 kroner til et fritids– og og kulturaktivitetsprogram i perioden mai-desember 2015.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  15 000 kroner til tiltaket "Sang og suppe" i Kirkens Bymisjon i Tromsø for høsten 2015.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2015.
   
 • Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
  100 000 kroner til formidling gjennom "Eventyret Vegaøyan Verdensarv" interaktive natur– og kulturstier for barn og unge til lands, til vanns og i cyber.
   
 • Storseløy Bygdekvinnelag
  57 058 kroner til innkjøp av lekestativ.
   
 • Sykehjemshagen mot Sola, Steigentunet
  100 000 kroner til å etablere sansehage ved Steigentunet sykehjem.
   
 • Sør-Varanger kommune
  75 000 kroner til oppføring av gapahuk til Tangenli Bo– og omsorgssenter, Hesseng.
   
 • Tjeldsund Lokalhistorielag
  50 000 kroner til oppføring av langhus/gapahuk ved Vikingskipnaust-tuftene på Sand i Tjeldsund.
   
 • Troms fylkesommune, Ungdommens fylkesråd i Troms
  93 000 kroner til å stimulere flere til å velge yrkesfag.
   
 • Tromsø kommune, Mortensnes Omsorgssenter
  100 000 kroner til innkjøp av lavvo.
   
 • Tromsø kommune, Mortensnes omsorgssenter
  70 000 kroner til innkjøp av Motiview-sykkel.
   
 • Træna Artist in Residence
  100 000 kroner til renovering av "Uværsnaustet", Trænas eldste båthus – til å lage en møteplass i vær og uvær for historiefortelling.
   
 • Træna Jeger– og Friluftsforening
  20 000 kroner til "Trollskog" med gangstier, klatreløype og slynge.
   
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  100 000 kroner til etablering av sykehusteater.
   
 • Vadsø Røde Kors Hjelpekorps
  50 000 kroner til rullestoltilpasset inngangsparti til toalett og hytte, samt tilrettelegging av helårs grillplass, pussing og beplanting av uteområde.
   
 • Valnesfjord Helsesportsenter
  100 000 kroner til produksjon av to informasjonsfilmer for aktivitetshjelpemidler for barmark og snø/is.
   
 • Valnesfjord Nærmiljøutvalg og LHL Fauske
  100 000 kroner til etablering av turvei "Hjerteløypa" på 2,7 km, som skal være tilgjengelig for alle.
   
 • Årviksand Bygdelag
  50 000 kroner til etablering av søppel– og latrinefasiliteter i Årvikmarka, Arnøy i Skjervøy. 

Her finner du en oversikt over gavetildelinger i 2016.