eller lokal konto

Gavetildelinger 2013

I 2013 ble det tildelt 13 gaver for til sammen 1 875 000 kroner. Gaver er gitt etter Sparebankstiftelsens vedtekter for gavetildeling.

 

 • Astrid Ripnes, Bodø
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2013
   
 • Finnmark fylkeskommune
  500 000 kroner for å få flere ungdommer på yrkesfag til å gjennomføre og bestå videregående skole i Finnmark.
   
 • Frelsesarmeen i Sør-Varanger
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2013.
   
 • Hammerfest Røde Kors/Hjelp oss å hjelpe
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2013.
   
 • Harstad Røde Kors/Harstad Frivilligsentral
  10 000 kroner til til å arrangere juletilstelning i 2013.
   
 • Lenvik Frivilligsentral
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2013
   
 • Nordland fylkeskommune
  500 000 kroner til tiltak innenfor videregående skoler rettet mot yrkesfag.
   
 • Redningsselskapet Finnmark
  100 000 kroner til forebyggende seilas sommeren 2014.
   
 • Redningsselskapet Nordland
  100 000 kroner til forebyggende seilas sommeren 2014.
   
 • Redningsselskapet Troms
  100 000 kroner til forebyggende seilas sommeren 2014.
   
 • Stiftelsen Betania, Alta
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2013.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø 
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2013.
   
 • Troms fylkeskommune
  500 000 kroner til prosjekt for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfag, i samarbeid med Senter for IKT i utdanning.

Her finner du en oversikt over gavetildelinger i 2014.