eller lokal konto

Gavetildelinger 2019

I 2019 ble det tildelt 111 gaver for til sammen 18 746 581 kroner. Gaver er gitt etter Sparebankstiftelsens vedtekter for gavetildeling.

Fordeling per sektor

 • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning: 1 000 000 kroner
 • Stipend for kompetanseheving: 5 316 350 kroner
 • Fritidstilbud til barn og unge: 4 726 400 kroner
 • Trivselstiltak for eldre: 1 849 399 kroner
 • Friluftsliv: 5 222 502 kroner
 • Talentstipend: 631 930 kroner

Sum: 18 746 581 kroner


Ordinære gaver

 • Alta Motettkor
  10 000 kroner til å arrangere julekonsert for eldre.

 • Andørja Sportsklubb
  7 000 kroner til innkjøp av turkasser. Idrettslaget har tre ulike turmål hvor de ønsker å sette opp turkasser.

 • Andøy Frivilligsentral
  100 000 kroner til å videreutvikle utstyrssentralen med innkjøp av utstyr.

 • Arktisk Filharmoni
  711 350 kroner til fortsettelse av talent-/mentorprogram for 2020-2023. Talentprogrammet er for unge musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge, som har et ønske om en fremtidig karriere som profesjonell utøver.

 • Aspdalen og Ørneshaugen Velforening
  52 000 kroner til oppføring av gapahuk på balløkka i Aspdalen.

 • Astrid Ripnes
  20 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Berg Røde Kors Hjelpekorps
  135 360 kroner til innkjøp av snøskuter til Berg Røde Kors.

 • Breivika velforening
  10 000 kroner til innkjøp av messetelt.

 • Brensholmen/Sommarøy utviklingslag
  120 000 kroner til oppføring av naust på Yttersia. Naustet skal brukes til oppbevaring av fritidsutstyr som lånes ut, samt en lokal møteplass på tvers av generasjoner. Et samarbeid med DNT Ung.

 • BUA Vestvågøy
  140 000 kroner i støtte til innkjøp av frilufts- og sportsutstyr til BUA Vestvågøy. Utstyret lånes ut til både barn, unge og foreldre.

 • Bygdelaget Nykraft
  30 000 kroner til å lage et trimrom for eldre på grendehuset.

 • Eidevannet Vel
  100 000 kroner til anskaffelse og montering av 6 styrketreningsapparater til bruk ved uorganisert egentrening ved Eidevannet Friluftsområde.

 • Finnmark fylkeskommune
  500 000 kroner til å arrangere sommerskoler i videregående skoler i Finnmark i 2019.

 • Foreningen for hjertesyke barn avdeling Finnmark
  45 000 kroner til å arrangere felles ungdomssamling for ungdommer med medfødt hjertefeil i alderen 13-18 år. Dette er en årlig samling som rullerer mellom å være i Nordland, Troms og Finnmark.

 • Framtiden I Våre Hender Nord
  150 000 kroner til å etablere et hobbyverksted/møtested for ungdommer i Kabelvåg.

 • Frelsesarmeen i Sør-Varanger
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Glomfjord grendeutvalg
  242 650 kroner til å utvikle en utendørs treningspark ved Lille Glomvann.

 • Gårdsforeningen Vornes Vel
  19 000 kroner til å tilrettelegge "Kongeplassen" i Vorneset for funksjonshemmede, eldre og småbarnsforeldre med barnevogn.

 • Hadsel lokallag av norsk forbund for utviklingshemmede
  20 000 kroner til å arrangere friluftstur i august 2019 for personer med utviklingshemming.

 • Hadsel Røde Kors
  145 000 kroner til å utvide sortimentet av sports- og fritidsutstyr, primært vinterutstyr til BUA Hadsel.

 • Hamarøy Frivilligsentral
  80 000 kroner til prosjektet "Aktiviteter og utstyr BUA Hamarøy". Prosjektet skal gi barn og unge i Hamarøy kommune like muligheter til å delta på organiserte og uorganiserte friluftslivsaktiviteter. 

 • Harstad og Oppland Travlag
  11 500 kroner til høstsamling med ponniaktiviteter. Formålet er å invitere barn og unge til møte og aktiviteter med hester og ponnier.

 • Harstad Røde Kors/Harstad Frivilligsentral
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Haukøya Tur og Fritidslag
  20 000 kroner til oppføring av gapahuk på Haukøya.

 • Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag
  24 000 kroner til prosjektet "Eldre ut av go'stolen. De får tilskudd til innkjøp av benker og bålpanner til etablerte turstier.

 • Helligvær Velforening og tiltaksråd
  30 000 kroner til å bygge utescene for å tilrettelegge for utendørsarrangement i Helligvær.

 • Henningsvær Øvingslokaler
  40 000 kroner til lydisolering, musikkinstrumenter og forsterkere. Foreningen har som formål å sette i stand og frivillig drive et øvingslokale/bandrom for barn og ungdom i Henningsvær.

 • Hundholmen Grendelag
  30 000 kroner til oppgradering av ungdomshuset og fotballbanen.

 • Ida Helene Løvheim
  105 000 kroner til deltakelse på fordypningskurs på Complete Vocal Institute i København i 2019/2020.

 • Jadeveien sykehjem brukerråd
  130 000 kroner til oppføring av ei grillhytte ved Jadeveien sykehjem.

 • IL Blåmann
  20 000 kroner til å bygge miniramp samt oppgradere uteområdet ved Blåmann Skatepark i Ersfjordbotn.

 • Kirkens SOS Nord-Hålogaland
  600 000 kroner til oppstartskostnader for å dekke husleie til Kirkens SOS Nord-Hålogaland.

 • Kokelv bygde- og ungdomslag
  36 698 kroner til å etablere sansehage for beboerne og brukere ved Kokelv bo- og servicesenter.
  Det er en hage som skal friske opp gamle minner for eldre og samtidig gi dem mulighet til fysisk utfoldelse ved hagestell. 

 • Kreftforeningen Tromsø (Bodø)
  250 000 kroner til bygging av nytt Vardesenter i Bodø. Vardesenteret skal ligge i toppetasjen på sykehushotellet til Zefyr og skal gi kreftrammede i Bodø, og de som er til behandling ved Nordlandssykehuset, et bedre og større Vardesenter. 

 • Kvinnenettverket Noor
  50 000 kroner til prosjekt med å tilby sykkelopplæring for minoritetskvinner i Bodø. Tilskuddet er til innkjøp av utlånssykler.

 • Laboratoriet for Kunst, Kultur og Stedsutvikling i Vardø
  150 000 kroner til innkjøp av utstyr til utlånssentral. Utstyrssentralen er et lavterskeltilbud hvor de låner ut utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter.

 • Langneset natur- og friluftshavn, Ylvingen
  250 000 kroner til oppføring av ei vedfyrt badstue i sjøkanten som kan brukes av alle, og spesielt med tanke på barn, unge, og eldre. Foreningen ønsker å legge til rette for aktiviteter og gode grunner til å komme seg ut av hus og i form, både for lokalbefolkningen og besøkende.

 • Lavangen Fjellvandrerlag
  80 500 kroner til oppføring av gapahuk ved løypa opp til Henrikkafossen i Lavangen kommune.

 • Lenvik Frivilligsentral
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Lenvik Frivilligsentral
  20 000 kroner til prosjektet Trivsel med sang og kreativitet. Målet med prosjektet er å skape trivsel for hjemmeboende eldre og eldre på institusjoner.

 • LHL Dyrøy
  50 801 kroner til prosjektet "Snakk for deg sjøl". Prosjektet er et skriveprosjekt på tvers av generasjoner.

 • Lions Club Dyrøy
  60 000 kroner til innkjøp av en elsykkel med tre hjul, for økt trivsel og glede for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Lofoten Friluftsråd
  50 000 kroner til innkjøp av IKT-kasser med diverse IKT-utstyr som skal lånes ut.

 • Longyearbyen skole
  100 000 kroner til innkjøp av turutstyr til friluftslager som er et samarbeid med flere foreninger. Utstyret lånes ut til barn og unge på Svalbard.

 • Masjok Bygdelag
  100 000 kroner til å bygge to små bruer over Gulbojokelva i Masjok, der bygdelaget har etablert tursti og skiløype. Det skal også settes opp en gapahuk lenger oppe i dalen.

 • Maurnes og Omegn pensjonistforening
  10 000 kroner til utførelse av malearbeid ved Friheim forsamlingshus på Maurnes.

 • Midtre Hålogaland Friluftsråd
  250 000 kroner til innkjøp av fire skaphengere som skal fungere som mobile utstyrssentraler i Midtre Hålogaland.

 • Mustapartajordet velforening
  200 000 kroner til å utvikle Mustapartajordet nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegget skal stimulere til lek og egenorganisert fysisk aktivitet ute for barn og unge. Anlegget vil også omfatte et område med bord og benker, grillplass og gapahuk.

 • Myreheimen pårørende - og venneforening
  60 000 kroner til innkjøp av Triobike Taxi-sykkel til Myreheimen bo- og behandlingshjem.

 • Målselv Dagsenter Vel
  130 000 kroner til innkjøp av turutstyr til utstyrsbank som skal gi gratis utlån av utstyr til barn, unge og voksne.

 • Narvik Røde Kors Hjelpekorps
  44 000 kroner til innkjøp av BCA Wireless Beacon Training Park System. Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre større og mer realistiske skredøvelser med mindre forarbeid.

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen, Sør-Varanger Demensforening
  60 000 kroner til innkjøp av Triobike-sykkel til Tangenlia Bo- og omsorgssenter.

 • Nord studentsamskipnad
  2 400 000 kroner til prosjektet Sosialsonen, en sosial møteplass for studenter i Bodø. Målet er å få flere studenter ut av ensomhet, samt forebygge dårlig psykisk helse.

 • Nordreisa Husflidslag
  45 000 kroner til prosjektet "Unge hender kan". De skal arrangere en samling for unge mellom 13-19 år som skal lære seg ulike håndverksteknikker. Det skal være et opplegg for inspirasjon og kreativitet.

 • Nord-Troms Friluftsråd
  150 000 kroner til bygging av 8 grillhytter i tilknytning til 8 utvalgte barnehager i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

 • Norges Blindeforbund Nordland
  50 000 kroner til innkjøp av tandemsykkel som egner seg til bruk for blinde og sterkt svaksynte.

 • Norges Blindeforbunds Ungdom region Nord
  157 000 kroner til å arrangere vinteraktiviteter for synshemmede ungdommer og synshemmede ungdommer med innvandrerbakgrunn.

 • Norsk Folkehjelp Korgen
  56 866 kroner til innkjøp av redningsbåre.

 • Norsk Folkehjelp Meløy
  77 895 kroner til innkjøp av redningspulk og utstyr.

 • Norsk Folkehjelp Meløy
  102 198 kroner til innkjøp av ATV.

 • Norsk Folkehjelp Tromsø
  250 000 kroner til innkjøp av scooterambulanse og henger.

 • Norsk Narkotikapolitiforening Helgeland (NNPF)
  90 000 kroner til prosjektet "Bry Deg – si nei til narkotika", et forebyggende arbeid mot rus. 

 • Norske Redningshunder Alta lag
  250 000 kroner til innkjøp av snøscooter og tilhenger. 

 • Norske Redningshunder Lofoten Lag
  100 000 kroner til innkjøp av klær til hundeførerne.

 • Norske Redningshunder Midt-Troms Lag
  36 710 kroner til innkjøp av hodelykter til hundeførerne, slik at de kan gjennomføre leteaksjoner på en trygg og forsvarlig måte også i mørket.

 • Norske Redningshunder Midt-Troms Lag
  180 000 kroner til innkjøp av snøscooter og kapellhenger til lokallaget.

 • Norske Redningshunder Midt-Troms Lag
  26 640 kroner til innkjøp av ny snøscooterslede til redningslaget.

 • Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
  13 000 kroner til aktiviteter der deltakerne kan lære å ta i bruk naturressurser fra sitt nærområde.

 • Rana Frivilligsentral
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Redningsselskapet Region Nord
  600 000 kroner til aktiviteter i 2020 rettet mot barn og ungdom i Nord-Norge. 

 • Ruggelia velforening
  200 000 kroner til å etablere en ballbinge i Øvre Ruggevik. Velforeningen ønsker å legge til rette for felles fysisk aktivitet og lek for barn, ungdom og voksne.

 • Salangen Frivilligsentral og Aktivitetssenter
  90 000 kroner til innkjøp av ny oppvaskmaskin/steamer til frivilligsentralen.

 • Salangen Frivilligsentral og aktivitetssenter
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Salten Friluftsråd v/Salten Regionråd
  100 000 kroner til prosjektet ""Full Fræs"", en leken frilufskonkurranse for ungdomsskoleelever i hele fylket. Tanken bak er å få mer friluftslivsaktivitet blant ungdom og større fokus på friluftsliv i ungdomsskolen, som læringsmål og middel.

 • Salten Friluftsråd v/Salten Regionråd
  100 000 kroner til å arrangere friluftsskoler i alle kommunene i Salten, totalt 16 skoler fordelt på 10 kommuner. Friluftsskolene er et ferieklubbtilbud for barn i alderen 10-13 år.

 • Skarven idrettslag
  50 383 kroner til å opprette en liten utstyrssentral på Brensholmen.

 • Sortland Frivilligsentral
  70 000 kroner til prosjektet Sammen om krafttak for sang. De skal starte sangstunder sammen med lokale musikere og barnehager for å synge sammen. 

 • Sortland Revmatikerforening
  50 000 kroner til å arrangere sang og musikkvelder for beboere i Parken omsorgsboliger på Sortland i 2020 og 2021. 

 • Stave Vel
  141 800 kroner til nytt kjøkken til samfunnshuset på Stave.

 • Steigen Frivilligsentral
  80 000 kroner til å opprette Kjeller'n, et lavterskel dagsentertilbud med aktiviteter for personer med rusmiddelproblemer.

 • Stiftelsen Betania Alta
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  95 000 kroner til å arrangere sommerferie for iLag-barnefamilier med svak økonomi.

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  20 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2019.

 • Storvik Grendelag
  15 000 kroner til bygging av gapahuk i fjæra i Steinsvik.

 • Svolvær Sanitetsforening
  20 000 kroner til Aksjon juleglede 2019. Sanitetsforeningen skal lage juletilstelning for vanskeligstilte på julaften. De vil også dele ut julegaver samt matesker til de som trenger det.

 • Sørreisa O-lag
  82 400 kroner til prosjektet Trygg på tur. Formålet med tiltaket er å gi flere personer et lavterskeltilbud som kan føre til økt fysisk aktivitet, opplevelse av fellesskap og glede, samt økt trygghet i natur og nærmiljø. 

 • Sør-Varanger Røde Kors Hjelpekorps
  60 000 kroner til prosjektet " Sykling uten alder- rett til vind i håret", innkjøp av elsykkel.

 • Troms fylkeskommune
  500 000 kroner til prosjektet "Læring i friluft i Troms". Troms fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms går sammen for å etablere et 3-årig prosjekt med formål om mer og bedre utetid i skolene i Troms. Alle skolene i Troms, 1.-10. trinn, får tilbud om deltakelse i skolenettverket Læring i friluft.

 • Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning Øst
  500 000 kroner til å arrangere sommerskoler i 2020. Tilbudet gis til elever på VG1 yrkesfag, som står i fare for å stryke i standpunktkarakterer, eller har strøket på matematikk og/eller naturfageksamen.

 • Tromsø Matsentral
  359 000 kroner til kjøp av én bil til Tromsø Matsentral.

 • Tvibit
  1 000 000 kroner til prosjektet Tvibitstigen 2019, ungdomshuset Tvibit sin egen støtteordning. Gjennom Tvibitstigen kan unge mellom 15 og 30 år, fra hele landsdelen, søke støtte til kunst- og/eller gründerprosjekter innen kulturelle og kreative prosjekter.

 • Tvibit
  500 000 kroner til prosjektet Tvibitstigen for våren 2020. 

 • Tvibit
  3 000 000 kroner til videreføring av Tvibitstigen i 3 år, fra 1. juli 2020. 

 • UL Samhold
  100 000 kroner til å bygge inngangsparti med overbygg på ungdomshuset til UL Samhold.

 • UL Ulabrand
  75 000 kroner til innkjøp av varmepumper til ungdomshuset Ulaheim.

 • Vesterålen Regionråd
  50 000 kroner til å arrangere matkulturkurs for barn og unge i Vesterålen. Prosjektet er et samarbeid med Vesterålen Matfestival og kulturskolene i Vesterålen. Det er mesterkokk Halvar Ellingsen, fra Sigerfjord, som skal holde kursene.

 • Vestvågøy Frivilligsentral
  15 000 kroner til prosjektet "Trivsel i vann 65+". Målet er at de eldre skal styrke muskler, utholdenhet og balanse gjennom trening i vann. I tilbudet er det også lagt vekt på det sosiale ved å samles rundt et bord der det serveres frukt og vann.

 • Vestvågøy Frivilligsentral
  20 000 kroner til prosjektet "Sammen skaper vi den beste dagen". Frivilligsentralen ønsker å skape ulike aktiviteter for beboerne på institusjoner i samarbeid med frivillige, pårørende og ansatte.

 • Vestvågøy Husflidslag
  39 000 kroner til oppsetting av led-armatur og projektor med lerret i lokalet til Vestvågøy Husflidslag.

 • Værøy Fyrstasjon
  75 000 kroner til renovering av et rom på fyrstasjonen som skal brukes til toalett. 

 • Vågakallen Grendelag
  126 900 kroner til innkjøp av snøskuter med skiløypeutstyr. Grendelaget ønsker å lage skiløyper mellom bygdene Hopen og Ørsnes. Etter innbyggerantall er dette Vågan kommunes tredje største område. Løypetraseene skal brukes som turstier når det ikke er vinter.

 • Vågan Frivilligsentral
  100 000 kroner til prosjektet "Inkludering gjennom friluftsliv", der de vil introdusere flere for friluftsliv. De får støtte til innkjøp av utstyr og gjennomføring av aktiviteter og arrangement.

 • Ytre Kåfjord Idrettslag
  60 000 kroner til oppføring av gapahuk i idrettslagets nærområde for ski og friluftsliv. Målet vil være å få flest mulig av lokalbefolkningen i fysisk aktivitet samt skape en sosial samlingsplass ute i naturen. Gapahuken inngår som en del av et større prosjekt.

 • Øresvik Helselag
  50 000 kroner til innkjøp av hjertestarter og tilhørende kurs, samt varmepumpe og varme til toalett og kursrom på helsehuset.


Talentstipend

 • Anna Karoline Bjelvin (scenekunst)
  96 000 kroner i stipend for å delta på kurs i Complete Vocal Technique, samt skuespillerkurs i teknikken til Ivana Chubbuck.
   
 • Anton Johannes Nyman (film)
  150 000 kroner i stipend for å hospitere fulltid hos Unfrozen AS i produsentrelaterte oppgaver.
   
 • Emma Elliane Oskal Valkeapää (musikk)
  138 000 kroner i stipend for å delta på kurset Complete Vocal Technique ved Complete Vocal Institute. Hun ønsker å løfte frem samisk musikk, samisk lyrikk og joik.
   
 • Jenny Andersen (film)
  136 000 kroner i stipend for å gå i lære hos filmfotografene Henrik Bohn Ipsen og Martin Otterbeck.
   
 • Mathilde Caeyers (scenekunst)
  47 350 kroner i stipend for å delta på tre workshops under Amsterdam Summer Intensive.
   
 • Maya Mi Samuelsen (scenekunst)
  22 580 kroner i stipend for å delta på kurs i stemmebruk ved Stemwerk i Rotterdam.
   
 • Sivert Henriksen (musikk)
  42 000 kroner i stipend for å videreutvikle kunnskap og ferdigheter som lydtekniker i et Mix With The Masters-seminar i Marseille.

Her finner du en oversikt over gavetildelinger i 2018.