eller lokal konto

Gavetildelinger 2018

I 2018 ble det tildelt 131 gaver for til sammen 13 390 556 kroner. Gaver er gitt etter Sparebankstiftelsens vedtekter for gavetildeling.

Fordeling per sektor

 • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning: 500 000 kroner
 • Stipend for kompetanseheving: 1 150 000 kroner
 • Fritidstilbud til barn og unge: 5 386 516 kroner
 • Trivselstiltak for eldre: 2 552 949 kroner
 • Friluftsliv: 3 135 841 kroner
 • Talentstipend: 665 250 kroner

Sum: 13 390 556 kroner


Ordinære gaver

 • Aglapsvik sanitetsforening
  86 900 kroner til innkjøp av Triobike Taxi-sykkel (transportsykkel) til Rossfjord sykehjem.
   
 • Andørja Sportsklubb
  50 000 kroner til innkjøp av bilhenger for transport av scooter/sporsetter.
   
 • Astrid Ripnes
  20 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2018.
   
 • Balsfjord og omegn turlag
  10 000 kroner til å tilrettelegge populært turmål med bord og benker.
   
 • Barnas Røde Kors Nordreisa
  38 320 kroner til å arrangere tur til Polar Zoo for 40 barn fra 1-7 klasse.
   
 • Birtavarre Røde Kors
  150 000 kroner til oppgradering og utvikling av samlingsplassen Eden Bygdehage.
   
 • Bodø og Omegns Turistforening
  150 000 kroner til prosjektet "Gjælentunet 2020".
   
 • Bodø Seniorsangere
  35 000 kroner til å etablere et nytt sangtilbud for seniorer som har lyst til å synge, men som ikke nødvendigvis ønsker å delta i kor.
   
 • Bodø Skateboardklubb
  84 000 kroner til skateboardbane/miniramp i Stordalshallen.
   
 • Botnhamn Grendeutvalg
  88 000 kroner til oppføring av et solid gjerde i Sølvparken.
   
 • Breivikbotn grende- og idrettslag
  20 000 kroner til innkjøp av sporleggingsutstyr.
   
 • Breivikbotn grende- og idrettslag
  150 000 kroner til å modernisere fritidsklubben ved samfunnshuset i Breivikbotn.
   
 • BUL Bodø
  50 000 kroner til folkedansprosjekt for barn og unge.
   
 • Butikkhjørnet
  20 000 kroner til prosjektet "Konsertertserie – Musikk med en morsom vri".
   
 • Bygdelaget Nykraft
  50 000 kroner til kjøp av stoler til grendehuset til Bygdelaget Nykraft.
   
 • Bygdelaget Samhold
  95 000 kroner til etterisolering av tak på bygdehuset til BL Samhold.
   
 • Børselv og Omegn Hytteforening
  85 000 kroner til gapahuk ved Sundvann, Børselvfjellet.
   
 • Cerebral Parese-foreningen Troms Fylkesavdeling
  24 000 kroner til å arrangere tur til Sommarøy høsten 2018, for ungdommer som er medlem i Cerebral Parese-foreningen Troms Fylkesavdeling.
   
 • Dysleksi Tromsø
  27 500 kroner til å arrangere "Nordleir 2019", en vinterleir for ungdommer med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkproblem.
   
 • Dønna Frivillighetssentral
  108 800 kroner til innkjøp av stoler og bord til stedets gamle gymsal som er under rehabilitering.
   
 • Dønna pensjonistforening
  60 000 kroner til innkjøp av 2 Rickshaw-sykler til Dønna Omsorgssenter.
   
 • Elvebakken bygdelag
  100 000 kroner til prosjekt med å utvikle området rundt Øyra kanalen i Alta.
   
 • Evenskjer Løypelag
  59 000 kroner til kjøp av ny sporsetter til å henge bak på ATV som benyttes til løypekjøring.
   
 • Festvåg Velforening
  150 000 kroner til å videreutvikle eksisterende turstier fra Svartvannet til Fossheim.
   
 • Finnmark fylkeskommune
  500 000 kroner til å arrangere sommerskoler i videregående skoler i Finnmark i 2018.
   
 • Finnsnes Forum
  50 000 kroner til prosjektet "Kreativ ungdom i Midt-Troms". Kurs og opplæring i digitale tjenester til festivaler og arrangementer.
   
 • Fiskarkvinnelaget Havgapet
  56 000 kroner til prosjekt der unge lærer eldre data.
   
 • Foreningen for hjertesyke barn Troms
  50 810 kroner til å arrangere badehelg i Grottebadet i Harstad for hjertesyke barn og deres familier.
   
 • Framtiden i våre hender Nord
  300 000 kroner til å lage grønne guider for byene Alta, Tromsø og Bodø. Guidene skal inspirere byens borgere og næringsliv til mer miljøvennlige handlinger.
   
 • Frelsesarmeen i Sør-Varanger
  15 000 kroner til juletilstelning i 2018.
   
 • Frivillighetssentralen i Skånland
  10 000 kroner til engangsinnkjøp av utstyr til prosjektet «Sykehjemsbaby».
   
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark
  150 000 kroner til Sandfallet - universelt utformet tursti i Alta.
   
 • Førjulseventyret i Henningsvær
  40 000 kroner til å lyssette Henningsværbrua under tiden det arrangeres "Førjulseventyret i Henningsvær".
   
 • Gimsøy Historielag
  72 800 kroner til restaurering av fembøringsnaustet på Saupstad. Prosjektet retter seg både mot eldre, barn og ungdom.
   
 • Grytting idrettslag
  26 000 kroner for å utvikle eksisterende turløyper på Grytting. Det skal settes opp skilt rundt turløypen med instruksjon til øvelser for spenst, koordinasjon og utholdenhet.
   
 • Harstad Brannkorpsforening
  20 000 kroner til innkjøp av nye redningsvester som Harstad Brannstasjon låner ut.
   
 • Harstad Idrettsråd
  50 000 kroner til prosjektet "Aktivitetsguide - inkludering".
   
 • Harstad Røde Kors/Harstad Frivilligsentral
  15 000 kroner til juletilstelning i 2018.
   
 • Hasvik Røde Kors
  7 750 kroner til kjøp av solcelleanlegg for å få strøm på Røde Kors-hytta.
   
 • Helligvær Velforening og tiltaksråd
  29 990 kroner til innkjøp av tredemølle til lokal treningsklubb.
   
 • Høgegga og Sonjatun grendelag
  15 000 kroner til innkjøp av brannslange som skal brukes til å islegge skøytebanen på Høgegga.
   
 • Høgegga og Sonjatun grendelag
  50 000 kroner til bygging av utstyrsbod for oppbevaring av idrettsutstyr.
   
 • HåloGeo
  150 000 kroner til prosjektet "GeoTour Harstad".
   
 • Håp Stiftelsen Helgeland
  85 000 kroner til arbeid med omsorgskafé med tilbud til ungdom, innvandrere og til de som sliter med rus.
   
 • Idrettslaget STIL
  46 690 kroner til gapahuk, benker og ildsteder for turløypenettet Igeldas i Porsanger.
   
 • Karlsøyfestivalen
  82 000 kroner til å bygge et lite pallehus, Kaoshuset.
   
 • Kongsfjord bygdelag
  30 000 kroner til opparbeidelse av flerbruksområde i Kongsfjord.
   
 • Kor i Harstad 2018
  60 000 kroner til oppsett av musikalforestilling i konsertform med amatører og profesjonelle utøvere.
   
 • Kulturbingen
  30 000 kroner til prosjektet BAKgårdskatter, en bokutgivelse som skal profilere Harstad og BAKgårdsfestivalen.
   
 • Kulturbingen
  40 000 kroner til å arrangere familiemusikalen "Det store julespillet 2018".
   
 • Kvenvik Bygdelag
  62 000 kroner til gapahuk, toalett, grill, flytebrygge og gruset område for oppsetting av telt ved friluftsområdet ved Storvannet.
   
 • Kvitbrakkas Venner
  25 000 kroner til prosjektet "Trivsel og aktivitet for eldre og barn".
   
 • Lenvik Frivilligsentral
  10 000 kroner til juletilstelning i 2018.
   
 • Lions Club Porsanger
  50 000 kroner til å arrangere Helsesportuka 2018 i Porsanger.
   
 • Lofoten og Vesterålen Orkesterforening
  65 000 kroner til konsertprosjektet "Unge Talenter 2018".
   
 • Lokaltrimmen Grimstad, Mevik, Storvik og Finnes
  5 350 kroner til innkjøp av materialer til bygging av tre små bruer over elva Stokkåga i Mevik.
  .
 • Meløy Frivilligsentral SA
  150 000 kroner til innkjøp av bord, stoler og kjøkkenutstyr til nytt lokale for Frivilligsentralen.
   
 • Miriam Helms Ålien
  150 000 kroner til videre studier ved Kronberg Academy.
   
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen - Lødingen Demensforening
  150 000 kroner til prosjektet "Gylne øyeblikk i sansehage".
   
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen Loppa Demensforening
  50 000 kroner til innkjøp av Motiview-sykkel og tilbehør til sykehjemmet i Øksfjord.
   
 • Nerbygda Ve og Vel
  8 300 kroner til oppussing av eksisterende gapahuk på Olsborg.
   
 • Neverdal Ungdoms og Idrettslag
  50 000 kroner til opprustning av lysløype i Neverdal.
   
 • Nordishavet Badeklubb
  125 000 kroner til prosjektet "Mestring og trivsel ved Barentshavet".
   
 • Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
  50 000 kroner til etablering av Lab Neptun som et permanent lokalt vitensenter for barn og unge.
   
 • Nordland Husflidslag
  40 000 kroner til å arrangere fagdager for bunad og folkedrakt i november 2018.
   
 • Norges Blindeforbund Nordland
  25 000 kroner til prosjektet «Mestringslykke 2018».
   
 • Norsk Folkehjelp Andøy
  100 000 kroner til kjøp av skred og søkeutstyr til nye godkjente redningsmannskaper.
   
 • Norsk Folkehjelp Meløy
  51 751 kroner til kjøp av SAR redningsbåre.
   
 • Norsk Folkehjelp Nordreisa
  120 000 kroner til kjøp av utstyrshenger til snøscooter, redningspulk, hypotermiutstyr og øvrig utstyr.
   
 • Omsorgstjenesten Langnes
  76 000 kroner til innkjøp av el-sykkel taxi til Omsorgstjenesten Langnes.
   
 • Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms
  60 000 kroner til innkjøp av arbeidstøy til elever i 8. og 9. klasse i Nord-Troms som deltar på praksisdager i fiskeribedrifter. 
   
 • Pauliavannet Vel
  150 000 kroner til oppgradering og utvikling av området rundt Pauliavannet.
   
 • PEK
  120 000 kroner til å arrangere Plastvettskolen. 
   
 • Porsanger Frivilligsentral
  135 500 kroner til innkjøp av 2 Rickshaw-sykler til Porsanger Helsetun.
   
 • Porsangerne
  50 000 kroner til prosjektet «Syng med eldre og skap liv i bygdene». 
   
 • Prestøyhjemmet Sør-Varanger kommune
  150 000 kroner til å etablere sansehage i form av et bytorg. 
   
 • Rana Frivilligsentral
  15 000 kroner til juletilstelning i 2018.
   
 • Rødsand Velforening
  75 000 kroner til innredning av loftsetasje på grendehus.
   
 • Røsvik og Omegn Nærmiljøutvalg
  70 000 kroner til innkjøp av nytt piano til Røsvik Samfunnshus.
   
 • Sadio Nor
  59 000 kroner til å arrangere Luciaarrangement i Tromsø i desember 2018.
   
 • Salten Fuglehundklubb
  146 770 kroner til prosjekt med å få flere unge i alderen 12-20 år på tur med hund.
   
 • Samfunnshuset BL Fremad
  33 713 kroner til innkjøp av høyttalere og tilbehør for ulike instrumenter til ungdomshuset på Vannareid.
   
 • Senterstuas Venner
  114 903 kroner til renovering av bygdehuset på Vannareid. 
   
 • Outdoor Photo Spot (SOPS)
  27 594 kroner til å arrangere fotokurs for barn fra 6-16 år og permanent utendørs fotoutstilling i Skrova .
   
 • Slåttnes Grendelag
  61 593 kroner til innkjøp av varmepumpe, og teleslynge til grendehuset.
   
 • Sortland Frivilligsentral
  50 000 kroner til innkjøp av piano til Lamarktunet sykehjem.
   
 • Spansgård Velforening
  77 000 kroner til å oppføre gapahuk på utsiktspunktet for Kvanndalen turvei og Furuveien turvei.
   
 • Sportsklubben Høken
  150 000 kroner til ny tråkkemaskin for Høkens Skigruppe på Bleik.
   
 • Stiftelsen Betania Alta
  15 000 kroner til juletilstelning i 2018.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø
  320 000 kroner til gatefotballaget "Glimtvis".
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø
  1 000 000 kroner til prosjektet "Skattkammeret Bodø".
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Tromsø
  150 000 kroner til prosjektet "TUSJ – fritid og velvære", et gratis fritidstilbud for ungdommer.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  20 000 kroner til juletilstelning i 2018.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  100 000 kroner i gave i forbindelse med Kirkens Bymisjons 30-årsjubileum.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø*
  1 678 722 kroner til å etablere Myrsnipa samværssted.
   
 • Stokmarknes skolekorps
  50 000 kroner til å arrangere konserten "We are the world i Vesterålen – ungdommens hyllest til Michael Jackson".
   
 • Sulitjelma Jeger- og fiskeforening
  20 000 kroner til innkjøp av fiskeutstyr for utlån til barn og ungdom. Foreningen ønsker å øke fiskeinteressen for barn, unge og familier.
   
 • Svolvær Røde Kors Hjelpekorps
  32 000 kroner til oppgradering av førstehjelpsutstyr.
   
 • Sykehusklovnene
  150 000 kroner til å etablere Sykehusklovnene på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).
   
 • Sør-Kvaløya IL skigruppa
  70 000 kroner til kjøp av sporsetter.
   
 • Teaterklubb'81
  44 000 kroner til å arrangere et månedslangt teaterkurs, "360' Teaterkurs for barn og ungdom".
   
 • Teaterzahl
  30 000 kroner til å arrangere juleforestilling for familier på Nesna.
   
 • Troms musikkråd
  70 000 kroner til musikkopplæring til unge og eldre i 2018-2019.
   
 • Troms Turlag
  50 000 kroner til å arrangere kurs for frivillige turledere.
   
 • Tromsø Kulturskole
  150 000 kroner til å arrangere flerkulturell sommerskole i teater i Tromsø. 
   
 • Tromsø Quiltelag
  113 000 kroner til samarbeidsprosjekt med Nordnorsk Vitensenter (NNV) for å styrke læring både i realfag og tradisjonelt håndverk.
   
 • Tvibit v/Tromsø kommune
  1 000 000 kroner til prosjektet Tvibitstigen, ungdomshuset Tvibit sin egen støtteordning.
   
 • UBskrivelig
  4 000 kroner for å trykke en bok som elevene har skrevet som de ønsker å selge på Hurtigruten.
   
 • UL Breidablikk
  141 750 kroner til innkjøp av scenetekniske installasjoner til grendehuset til UL Breidablikk.
   
 • UL Fremskritt
  70 000 kroner til innkjøp av stoler og bord til grendehuset.
   
 • UL Fremskritt
  80 000 kroner til reparasjon av tak på grendehuset.
   
 • UL Sandhornet
  50 000 kroner til innkjøp av varmepumper til grendehuset UL Sandhornet.
   
 • Ungdomslaget Idyl
  90 000 kroner til totalrenovering av kjøkkenet på grendehuset til ungdomslaget Idyl.
   
 • Utviklingslaget Vannøy Vest
  10 000 kroner til å sette opp benker langs veien til og fra butikkene på Vannareid.
   
 • Vadsø Frivilligsentral
  20 000 kroner til å arrangere kodeklubb for barn og unge i Vadsø.
   
 • Vadsø Frivilligsentral
  40 000 kroner til innkjøp av møbler til Vadsø Frivilligsentral.
   
 • Valhallgruppa
  65 000 kroner til innkjøp av stoler og bord til ungdomshuset Valhall.
   
 • Vannøy Frivilligsentral
  14 800 kroner til prosjektet "Verdensdagen for psykisk helse 2018 – Vær raus".
   
 • Vassdalen Tur- og Løypelag
  70 000 kroner til å kjøp av snøscooter til løypelaget.
   
 • Velforeningen Marcus Thranesgt 26, Bofellesskap
  54 000 kroner til innkjøp av tandemsykkel til unge voksne funksjonshemmede brukere i Mobekken Bofellesskap.
   
 • Ytrebyungan
  20 000 kroner til oppføring av gapahuk i Myrkroken i Vadsø.
   
 • Øksfjord sanitetsforening
  20 000 kroner til prosjektet "Dig in", kurs til ungdommer med formål å etablere gode matvaner når de flytter på hybel.
   
 • Øverbygdhopp
  30 000 kroner til innkjøp av tråkkemaskin til Skjærhaugen ski- og aktivitetsanlegg.
   
 • Åse idrettslag
  150 000 kroner til rehabilitering og utvikling av lysløypen på Andøya.

*   Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø fikk tilsagn på 3 178 720 kroner til kjøp av ei leilighet til etablering av Myrsnipa samværssted. SpareBank 1 Nord-Norge bidro med 1,5 millioner kroner til gaven som gjelder for hele landsdelen.

** Det ble gitt tilsagn om en gave på 130 000 kroner der tilsagnet ble trukket tilbake på grunn av manglende organisasjonsnummer. Dette er ikke ført opp i oversikten.


Talentstipend

 • Elisa Fernanda Pirir (film)
  143 000 kroner for å delta på tre ulike workshops i regi av Den Cubanske Filmskolen (EICTV).
   
 • Julia Gåsvær (musikk)
  65 000 kroner til hospitering hos ulike profesjonelle utøvere samt kurs i Alexander-teknikk.
   
 • Maret Anne Sara (visuell kunst)
  150 000 kroner for å hospitere ved Marina Abramovic Institute og for å delta på Marinas retrospektive utstilling og performance i Bonn og i Firenze.
   
 • Oskar Stunes (musikk)
  150 000 kroner til undervisning hos gitaristen Oz Noy og deltakelse på ulike prosjekter i New York.
   
 • Tine Surel Lange (musikk)
  92 250 kroner til faglig utvikling gjennom opphold ved NOTAM i Oslo, MISC i Vilnius samt deltakelse på Darmstadt International Summer Course for New Music i 2018 og 2020.
   
 • Tonje Dreyer Sellevoll (scenekunst)
  65 000 kroner for å delta på ulike kurs og workshops for å utvikle seg som sykehusklovn

Her finner du en oversikt over gavetildelinger i 2019.