eller lokal konto

Gavetildelinger 2017

I 2017 ble det tildelt 93 gaver for til sammen 9 750 968 kroner. Gaver er gitt etter Sparebankstiftelsens vedtekter for gavetildeling.

Fordeling per sektor

 • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning: 650 000 kroner
 • Stipend for kompetanseheving: 524 500 kroner
 • Friluftsliv: 3 246 210 kroner
 • Fritidstilbud til barn og unge: 2 294 140 kroner
 • Trivselstiltak for eldre: 1379 700 kroner
 • Talentstipend: 1 656 418 kroner

Sum: 9 750 968 kroner


Ordinære gaver

 • Alsvåg Vel
  150 000 kroner til prosjektet "Møteplasser på tvers". Utbedring av kirkeparken i Alsvåg.
   
 • Alta Frivilligsentral
  80 000 kroner til nytt fritids- og sportsutstyr til utstyrsentralen.
   
 • Astrid Ripnes
  20 000 kroner til juletilstelning i 2017
   
 • Balsfjord kommune, Enhet for rus og psykisk helse
  33 000 kroner til prosjektet "BRY DÆ".
   
 • Bamse B Bodø
  120 000 kroner til å arrangere ferie- og fritidsopplevelser for barnefamilier som sliter i hverdagen.
   
 • Bardu Rulleklubb
  150 000 kroner til bygging av skate- og rullepark i betong.
   
 • Berlevåg Havnemuseum/Museum for kystkultur og gjenreisning IKS
  100 000 kroner til prosjektet"Plastkveita". Et miljøprosjekt med unge i Berlevåg for å gi de erfaringsbasert kunnskap om plastforsøpling av havet.
   
 • Bok i Lofoten
  20 000 kroner til prosjektet "Bok i Lofoten 2017".
   
 • Botnhamn Grendeutvalg
  100 000 kroner til universell tilrettelegging av friluftsområdet Storvika, samt oppføring av gapahuk, paviljong, toalett og en kai pir.
   
 • Brensholmen/Sommarøy utviklingslag
  51 092 kroner til innkjøp av padlebrett og årer til ungdomsaktiviteter.
   
 • Brensholmen/Sommarøy utviklingslag
  48 000 kroner til å gjennomføre sosiale og kulturelle aktiviteter for eldre og uføre på Yttersia.
   
 • Bygdelaget Nykraft
  35 000 kroner til innkjøp av ny oppvaskmaskin til grendehuset.
   
 • Demensforeningen på Sortland
  40 000 kroner til Innkjøp av Trio Bike Taxi-sykkel til sykehjemmet Håløytunet.
   
 • Eidevannet Vel, Skjervøy
  100 000 kroner til delprosjekt 2 av Hovedprosjektet "Utvikling og oppgradering av Eidevannet Friluftsområde på Skjervøy.
   
 • Finnmark Friluftsråd
  150 000 kroner til prosjektet "Full Fræs". Friluftscamp for ungdomsskoler i Nord-Troms og Finnmark.
   
 • Finnmark Fylkeskommune
  500 000 kroner tl å arrangere Sommerskoler for elever i videregående skoler i Finnmark i 2017.
   
 • Finnsnes og Omegn Røde Kors
  150 000 kroner til innkjøp av skuter.
   
 • Fiskeriparken AS
  20 000 kroner til prosjektet "Stolt ung fisker 2017".
   
 • Foreningen til Mosjøen forskjønnelse
  150 000 kroner til utbedring av "Helgelandstrappa".
   
 • Forum for natur og friluftsliv Troms
  150 000 kroner til "Sommerfugl i vinterland". Hverdagsinkludering gjennom friluftsliv.
   
 • Frelsesarmeen i Sør-Varanger
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2017.
   
 • Hammerfest Røde Kors
  210 000 kroner til kjøp av 2 ATV kjøretøy.
   
 • Hemnes ungdomsråd/Hemnes kommune
  120 000 kroner til å arrangere Teknogeek på Hemnesberget for 10. klassinger + vgs-elever som har teknologi som fagområde.
   
 • Herjangfjellet Tur og Løypelag
  150 000 kroner til bygging av garasje og servicebu for løypemaskin og servicebu for brukerne av løypenettet på Herjangfjellet.
   
 • Holt 4H Læringstun
  117 000 kroner til Holt bigård, et formidlingssenter for bier og birøkt.
   
 • Håp Stiftelsen Helgeland
  66 248 kroner til innkjøp av baristautstyr, biljardbord og brettspill til forebyggende kafé for ungdom.
   
 • IL & UL Heimhug
  150 000 kroner til restaurering av Heimhug Ungdomshus.
   
 • Ishavskystens Friluftsråd
  68 000 kroner til Ti på hjul-konkurranse for hjulbrukere.
   
 • Landegode Velforening
  70 000 kroner til nytt kjøkken til Landegode Velforenings allhus.
   
 • Lenvik Frivilligsentral
  81 900 kroner til kreativt syprosjekt/aktivitetskurs for ungdommer med flyktningbakgrunn i alderen 12-18 år, sammen med norske ungdommer.
   
 • Lenvik Frivilligsentral
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2017.
   
 • Liv Maija Dominczak Gaino
  53 000 kroner i stipend til musikkutdannelse for ung fløytist.
   
 • Lofoten og Vesterålen Orkesterforening
  65 000 kroner til prosjektet "Symfoniske filmpirater". Unge musikkelever (10-14 år) fra de ni kulturskolene i LoVe inviteres til å spille sammen med symfonikere fra hele regionen.
   
 • Longyearbyen Litteraturfestival 2017
  20 000 kroner til barne- og ungdomsprogrammet under Longyearbyen Litteraturfestival 2017.
   
 • Longyearbyen lokalstyre - Ung i Longyearbyen
  60 000 kroner til promoteringsfilm Camp Svalbard vinter, for ungdom bosatt i Longyearbyen.
   
 • Mosåsens Venner
  30 000 kroner i tilskudd til overbygg til Skogstua.
   
 • Nasjonalforeningen for folkehelse/Båtsfjord Demensforening
  48 000 kroner til utendørs sansehage ved Fjellheimen Demensavdeling ved Båtsfjord Helsesenter.
   
 • Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
  557 418 Talentprogram for unge musikere i Nord-Norge, 3-årig program.
   
 • Norges Blindeforbund Nordland
  25 000 kroner til prosjektet "Mestringslykke". Få synshemmede og blinde på ulike turer for å oppleve mestring, økt livskvalitet og livsglede.
   
 • Norsk Folkehjelp Hasvik
  150 000 kroner til innkjøp av utstyr til frivillig redningstjeneste i Hasvik kommune.
   
 • Norsk Folkehjelp Mo Lag
  140 000 kroner til innkjøp av skuter.
   
 • Norsk Folkehjelp Tromsø
  630 000 kroner til innkjøp av spesialbygd redningsbil.
   
 • Norsk Narkotikapolitiforening Helgeland
  80 000 kroner til prosjektet "Bry deg - si nei til narkotika". Et forebyggende arbeid mot rus.
   
 • Oksfjord Båtforening
  70 000 kroner til oppføring av to gapahuker.
   
 • Pass it on - Harstad
  30 000 kroner til å hjelpe barnefamilier som har en vanskelig livssituasjon.
   
 • Porsanger historielag
  40 000 kroner til formidling av kunnskap om natur, bosetting og kulturhistorie i Lakselvdalen.
   
 • Pårørendeforeningen ved Stokmarknes sykehjem
  150 000 kroner til innkjøp av MOTiview treningssykkel.
   
 • Rana Frivilligsentral
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2017.
   
 • Redningsselskapet Bølgen Redningsforening
  15 000 kroner til innsamling til ny redningsskøyte Odd Fellow III i Nordland.
   
 • Robert Julian Hvistendahl
  4 500 kroner i talentstipend - LIAF 2017 deltakelse
   
 • Rockebussen Finnmark
  65 000 kroner til utgifter for ungom fra Varanger som deltar på Rock Mot Rus på Andenes.
   
 • Rollnes Samfunnshus
  59 210 kroner til skiltplan, infotavler, etc. til turstien på Nord-Rollnes.
   
 • Røde Kors/Frivilligsentralen
  10 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2017.
   
 • Sandstrand Røde Kors/Skånland Røde Kors
  150 000 kroner til inkjøp av 3 Rickshaw-sykler til institusjoner i Skånland.
   
 • Seniornett Tromsø
  40 000 kroner til å arrangere datakurs for eldre.
   
 • Senja Turlag
  14 000 kroner til innkjøp av satelitt-telefon til turlaget.
   
 • Skjervøykoret
  10 000 kroner til å arrangere julekonsert for eldre på Skjervøy Helsesenter.
   
 • Skånland Røde Kors
  150 000 kroner til prosjektet "Under samme tak". Oppføring av gapahuk i Skånland kommune.
   
 • Skånland Røde Kors Hjelpekorps
  150 000 kroner til kjøp av snøscooter.
   
 • Sortland Frivilligsentral
  100 000 kroner til prosjektet "Musikk som medisin". Gode opplevelser for eldre på Sortland.
   
 • Stiftelsen Andøy Varmtvannsbasseng
  50 000 kroner til innkjøp av flyteleker.
   
 • Stiftelsen Betania
  15 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2017.
   
 • Stiftelsen Holt 4H læringstun
  150 000 kroner til prosjektet "Holt - Lærings- og aktivitetssenter for bynært arktisk landbruk".
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø
  20 000 kroner til å arrangere juletilstelning i 2017.
   
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø
  171 400 kroner til prosjektet "Glimtvis til NM i gateforball".
   
 • Stiftelsen Vorterøy kai
  15 000 kroner til å etablere et lite museum.
   
 • Storeng Steindal Trim
  40 000 kroner til å tilrettelegge sanitære forhold og skjul ved Steindalshytta.
   
 • Sørreisa Tur og Løypelag
  150 000 kroner til ombygging av garasje til nylig innkjøpt tråkkemaskin.
   
 • Tana Frivilligsentral
  150 000 kroner til innkjøp av egnet transportmiddel til frivilligsektoren i Tana kommune.
   
 • Trivsel i bygda - Kjøpsvik
  45 700 kroner til innkjøp av elektrisk Rickshaw-sykkel.
   
 • Troms Fylkeskommune, Ung i Troms
  146 500 kroner til prosjektet "Hip Troms".
   
 • Troms Fylkeskommune, Ung i Troms
  150 000 kroner til prosjektet "Vi dekker til fest". Rekruttering til restaurant- og matfag (RMF).
   
 • Tromsø Kirkelige Fellesråd
  150 000 kroner til konsertvirksomhet på alders- og sykehjem i Tromsø.
   
 • Tromsø Røde Kors
  150 000 kroner til oppgradering av kafékjøkken til sosiale møteplasser og aktiviteter.
   
 • Tvibit v/Tromsø kommune
  500 000 kroner til prosjektet Tvibitstigen 2017, ungdomshuset Tvibit sin egen støtteordning.
   
 • Ultima Thule
  13 000 kroner til prosjektet "Swingin' Christmas".
   
 • Vardø Friluftsforening
  30 000 kroner til Friluftskarusell 2017.
   
 • Vefsn skolekorps
  87 000 kroner til prosjektet "Urban legends". Samling for barn og ungdom i Mosjøen.
   
 • Vinterlyd i Båtsfjord
  20 000 kroner til kulturdugnad/workshop, "Vinterlyd i Båtsfjord".
   
 • Vågal Brettklubb
  150 000 kroner til innendørs skatehall.
   
 • Vågan Frivilligsentral
  120 000 kroner til forskjellige aktiviteter og møteplasser for eldre i Vågan.
   
 • Yukkigassen Norway
  150 000 kroner til nye telt og sperregjerder for å rekruttere barn og unge inn i Yukkigassen Norway.
   
 • Øresvik Helselag
  75 000 kroner til renovering av Helsehuset, som brukes av eldre i Øresvik.
   

Talentstipend

 • Camilla R. Nicolaisen (visuell kunst)
  115 000 kroner for å delta på 3 måneders kurs i Manga tegning ved Nihon Mangajyuku, samt kurs og seminarer under Setouchi Triennale og Benesse Artsite. 
   
 • Elle Sofe Henriksen (scenekunst)
  150 000 kroner for å hospitere hos Beaivas, Hålogaland Teater og Carte Blanche, for å utvikle seg som koreograf, lære regissørrollen og tekstarbeid.
   
 • Gjermund Johansen (musikk)
  60 000 kroner til undervisning hos kjente klarinettsolister i inn- og utland.
   
 • Ida Helene Løvheim (musikk)
  41 000 kroner for å delta på sommerkurs ved Berklee College of Music i Boston.
   
 • Marianne Bjørnmyr (visuell kunst)
  80 000 kroner for å hospitere i fototrykk hos John McCarthy i London, samt følge kurser i innovative presentasjonsformer. 
   
 • Miriam Helms Ålien (musikk)
  150 000 kroner til å studere ett år ved Kronberg Academy i Tyskland.
   
 • Nikoline Josefine Spjelkavik (scenekunst)
  150 000 kroner til deltakelse på mentorordninger med Katrine Strøm og Håkon Mathias Vassvik, samt workshops, festivaler og seminarer i New York, Ruhr, København, London og i Norge.
   
 • Tanya Busse (visuell kunst)
  50 000 kroner til deltakelse på kurs i trykketeknikken risografi hos Hato Press i London.
   
 • Torstein Bjørklund (film)
  150 000 kroner for å lære amerikanske aksent i Los Angeles og fordypning i amerikansk filmskuespill.
   
 • Trude Berge Ottersen (film)
  100 000 kroner for å utvikle seg videre som filmfotograf samt kunstneropphold på Svalbard med mentorer.

Her finner du en oversikt over gavetildelinger i 2018.