eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Foto: Kirkens SOS
Kirkens SOS Nord-Hålogaland har fått tildelt 600 000 kroner for å dekke husleie i oppbyggingsfasen etter ny organisering.
Vet du om noen som kan gjøre en god jobb i generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge? Fram til 27. oktober 2019 kan du foreslå kandidater.

Sider