eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Foto: Kjell-Ole Leiknes  | Leiknes Photo
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar med støtte fra sitt gavefond til prosjekter og tiltak innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.
Vi har gitt støtte på 100 000 kroner til miljøprosjektet Plastkveita, som er en fargerik skulptur laget av plastsøppel.

Sider