Rolf Eigil Bygdnes

Daglig leder

Mobil: 905 19 774
E-post: rolf.eigil@snnstiftelsen.no

Mette Hanssen Døsvik

Kontorleder

Mobil: 481 66 100
E-post: mette@snnstiftelsen.no

Kristina Antonsen

Rådgiver

Mobil: 481 66 100
E-post: kristina@snnstiftelsen.no

Bakgrunn

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble stiftet 5. mai 2011. Stiftelsen er største nordnorske eier i SpareBank 1 Nord-Norge med en eierandel på 1,41 prosent.

Formål

Stiftelsens formål og forretningsidé er fastsatt i vedtektenes § 1-2 og kan oppsummeres som følger:

  • Å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder forvalte de egenkapitalbevis som Stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig delta i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge.
  • For øvrig plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning
  • Bidra til å sikre at det finnes en sparebank med et betydelig samfunnsmessig eierskap, og et godt regionalt sparebanktilbud i Nord-Norge.
  • Yte gaver til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.