eller lokal konto

Siste søknadsrunde var våren 2018

Våre tilskuddsmidler har vært rettet mot profesjonelle kulturnæringsutøvere i Nord-Norge og på Svalbard. Fra og med 2019 bes potensielle søkere orientere seg mot Samfinnsløftet i regi av SpareBank 1 Nord-Norge.

Målgruppen har vært profesjonelle utøvere, produsenter og organisasjoner, inklusive søkere som er i ferd med å etablere seg som profesjonelle aktører eller produsenter. 

Normalt faller offentlige institusjoner, biblioteker og museer utenfor målgruppen. Frivillige, lag og foreninger henvises til andre finansieringskilder som for eksempel SpareBank 1 Nord-Norge Fondet.

Prioriterte tema

Vi har rettet oss mot ulike målgrupper til hver søknadsfrist.

Vår 2018
Målområdet for tildelingen våren 2018 var scenekunst, samt tverrfaglige prosjekter med forankring i et av disse områdene.    

Liste over tildelingen finner du her

Høst 2017
Målområdet for utlysningen høsten 2017 var musikk, litteratur og visuell kunst, samt flerfaglige prosjekter med forankring i ett av disse områdene.

Lister over denne og tidligere tildelinger finner du her