eller lokal konto

Målgrupper Vår 2018

Våre tilskuddsmidler rettes primært mot profesjonelle kulturnæringsutøvere i Nord-Norge og på Svalbard.

Målgruppen er profesjonelle utøvere, produsenter og organisasjoner, inklusive søkere som er i ferd med å etablere seg som profesjonelle aktører eller produsenter. 

Normalt faller offentlige institusjoner, biblioteker og museer utenfor målgruppen. Frivillige, lag og foreninger henvises til andre finansieringskilder som for eksempel SpareBank 1 Nord-Norge Fondet.

Prioriterte tema

Vi retter oss mot ulike målgrupper til hver søknadsfrist.

Vår 2018
Målområdet for tildelingen våren 2018 er scenekunst, samt tverrfaglige prosjekter med forankring i et av disse områdene.    

OBS: Det er kun en begrenset søknadsrunde våren 2018, og søknadsfristen er skjøvet en måned frem i forhold til tidligere.

Normalt inngår utviklingstiltak for filmindustri i vårens søknadsrunde. Men på grunn av at Kulturnæringsstiftelsen har bundet opp betydelige midler i forpliktelser innen film, blant annet til Filmfond Nord, NORTH, FILMLAB, Bransjetreff, Below Zero, ESoDoc med mer, vil det dessverre ikke være frie midler til individuelle søknader rettet mot utviklingstiltak for filmindustrien. Film kan imidlertid inngå i tverrfaglige prosjekter. 

Neste søknadsfrist er 1. mars 2018 - For scenekunst, samt tverrfaglige prosjekter der scenekunst inngår

Høst 2017
Målområdet for utlysningen høsten 2017 var musikk, litteratur og visuell kunst, samt flerfaglige prosjekter med forankring i ett av disse områdene.

Lister over denne og tidligere tildelinger finner du her