eller lokal konto

Om oss

Kulturnæringsstiftelsen skal gi kompetente bidrag til en bærekraftig utvikling av kulturnæringen i Nord-Norge og på Svalbard.

Gjennom en klar profil og handlingsorientering ønsker vi å skape optimale synergier i forhold til andre kulturpolitiske, næringspolitiske og finansielle institusjoner.

  • Vi ønsker å ta en aktiv rolle som nettverksaktør og påvirker. 
  • Vi skal være en aktiv dialogpartner i ulike utviklingsprosjekter på overordnet nivå.
  • Samtidig er grasrotkontakt viktig for oss - vi vil identifisere og bygge videre på gode ideer, talenter og ildsjeler.