eller lokal konto

På konferanse i Warszawa

4 og 5 desember arrangerte NDPC en konferanse i Warszawa om finansiering av kulturnæring og kreativ industri.

NDPC (The Northern Dimension Partnership on Culture) er en av fire stolper i et samarbeid mellom EU, Russland, Island og Norge. De andre tre stolpene er miljø (NDEP), transport (NDPTL) og helse og sosiale forhold (NDPHS). I tillegg til EU, er NDPC er forankret i Nordisk Råd, det Baltiske Råd og Arktisk Råd.

Konferansen som ble holdt i det ærverdige Royal Lazienki Museum hadde ca 100 deltakere fra EU, Norden, Baltikum og Russland. I tillegg til representanter fra de ulike kulturministeriene og sentrale organisasjoner var det en rekke deltakere fra kulturnæring og andre kreative næringer. På bildet ser vi den forhenværende finske presidenten Paavo Lipponen (som i 1999 tok initiativ til samarbeidet mellom EU og de øvrige lendene i Nortehern Dimension) åpne konferansen. 

Terma for konferansen var høyaktuelt for Kulturnæringsstiftelsens virksomhet; hvordan å bygge bro mellom fiansieringsinstitusjoner og kulturnæring. Selv om vi ikke sto på programmet og meldte oss på konferansen like før på oppfordring fra det norske Kulturdepartementet, så ble vi invitert til å holde et innlegg om Kulturnæringsstiftelsen. SpareBank 1 Nord-Norges etablering av en slik stiftelse er unikt ikke bare i Norge men i hele Europa. Det nordnorske initiativet blir møtt med begeistring fra medlemmene i NDPC og vil få stor oppmerksomhet i åra fremover.     

For mer info, se NDPC's hjemmeside

Torsdag, desember 6, 2012 - 10:20