eller lokal konto

Første utlysning av midler

Målet har vært å bygge opp organisasjonen og komme i full virksomhet i løpet av noen travle høstmåneder.

10 september ansatte styret daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen. Han kom da fra stilling som direktør i divisjon for fiskeri, industri og marked i det nasjonale forskningsinstituttet Nofima. I slutten av oktober flyttet Stiftelsen inn i nyoppussede lokaler i Tromsø sentrum, samlokalisert med to andre stiftelser opprettet av SpareBank 1 Nord-Norge: Kunststiftelsen og Sparebankstiftelsen. En uke senere var kontorleder Rigmor S. Berntsen - med lang bakgrunn fra SpareBank 1 Nord-Norge - på plass i en delt stilling mellom de tre stiftelsene. Det er også utlyst en stilling som prosjektrådgiver i Kulturnæringsstiftelsen.   

I løpet av høsten er en foreløpig strategi trukket opp, organisasjonen er bygget opp fra scratch og første utlysning er annonsert med søknadsfrist 20 desember. For å få en overkommelig mengde søknader og sikre en god saksbehandling er prioriterte områder for første utlysning visuell kunst, musikk og litteratur, samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse. 

Bildet viser fra venstre: Erling Walsøe (styremedlem), Astrid Arnøy (varamedlem), Vebjørg Hagene Thoe (styremedlem), Bjørn Eirik Olsen (daglig leder), Rigmor S. Berntsen (kontorleder), Bjørn Simensen (styreleder), Brit Kramvig (styremeldem) og Karl Kristian Hansen (styremedlem).

Lørdag, desember 1, 2012 - 10:20