eller lokal konto

Formål

Kulturnæringsstiftelsens formål er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor forretningsområdet til SpareBank 1 Nord-Norge.

Dette skal skje ved at Stiftelsen gir økonomiske bidrag (gaver, lån eller investeringer) til kulturnæringsvirksomhet eller kulturnæringsfremmende aktiviteter. Direkte investeringer i selskapet vil imidlertid være unntaket, både på grunn av regulatoriske forhold og fordi eierrollen er krevende. Ved tildelinger skal det blant annet legges vekt på:

  • Mangfoldet innenfor kulturnæringen
  • Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for SpareBank 1 Nord-Norge
  • Mulighetene for utvikling av bærekraftige strukturer som over tid kan danne grunnlag for økt sysselsetting innenfor kulturnæringen

Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser.