eller lokal konto

Kulturnæringsstiftelsen

iStock Photo
Kulturnæringsstiftelsen hadde sitt siste ordinære driftsår i 2018.

Kulturnæringsstiftelsen ble opprettet av SpareBank 1 Nord-Norge høsten 2012 med mål om å bidra til mangfold, skape arbeidsplasser og bygge bærekraftige strukturer innen nordnorsk kulturnæring. I løpet av en seksårsperiode ble det gitt til sammen 100 millioner kroner i tilskudd til 600 prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard.

Kulturnæringsstiftelsen har jobbet næringspolitisk for å påvirke rammebetingelsene for de som vil leve av kunst og kultur. Stiftelsen har vært en pådriver for etablering av et nordnorsk filmfond – Filmfond Nord, og etablerte også – sammen med Kulturdepartementet og Fritt Ord – Stiftelsen Artica Svalbard. I samarbeid med Talent Norge og viktige stedlige kulturinstitusjoner, er det etablert nærmere ti flerårige talentprogram i Nordland, Troms og Finnmark.

SpareBank 1 Nord-Norge lanserte høsten 2018 Samfunnsløftet. Dette har fem pilarer, og de fleste av disse vil kunne være aktuelle for søkere innen kunst, kultur og kulturnæring.

Vi møter et stort engasjement fra aktører med spennende satsinger, og siden oppstarten i september 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn i 161 prosjekter med til sammen 28 millioner kroner i tilskudd, investeringer og lånegarantier.
Kulturnæringsstiftelsen har gjort årets tredje og siste tildelingsrunde til kort- og dokumentarfilmer. "Karenina & I" produsert av Ortopolare AS og "My Sister, 2 Spirited" produsert av KOKO Film mottar 100 000 kr hver i støtte.

Sider