eller lokal konto

Tildelinger

Her finner du komplette lister over tildelinger av tilskudd.

Kulturnæringsstiftelsen har hatt to tildelingsrunder årlig:

  • Høsttildelingene: Litteratur, musikk og visuell kunst - samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse.
  • Vårtildelingene: Film og scenekunst - samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse.

Under finner du fullstendige lister over de tre tildelingene: