eller lokal konto

Søknadskriterier

Performance "Nord Rute" av Ross Adams på Barents Spektakel 2010

Søker oppfordres til å lese disse punktene nøye. Søknader som ikke tilfredsstiller krav til formalia, og som ikke treffer de kriteriene som gjelder for Stiftelsen, vil ikke være strøtteberettiget. Det er også viktig at de aktiviteter som det søkes støtte til ikke er påbegynt før et svar om tilskudd foreligger. 

Les også kapittelet om målgrupper nøye. 

Ta gjerne kontakt med oss før eller under søknadsskrivingen dersom det er noe du lurer på. 

OBS: Ettersom Kulturnæringsstiftelsen går mot slutten i sin nåværende form vil det være et krav at alle prosjekter som får støtte må være avsluttet innen 30. november 2018.