eller lokal konto

Sluttrapport

Under finner du skjema for sluttrapport.

Alle prosjekter som mottar tilskudd skal avlegge sluttrapport til Kulturnæringsstiftelsen før siste del av utbetaling kan skje. 

OBS: Sluttrapporten skal sendes inn ferdig signert i Pdf-format (med elektronisk signatur).

Ved spørsmål, ta kontakt med Anja Allern Brose, mobil: 997 01 370 eller epost: aab@snnstiftelsene.no