eller lokal konto

Søk støtte

Kulturnæringsstiftelsen gir tilskudd til allmennyttig utvikling av kulturnæring to ganger årlig.

Tildelingene skjer innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde som er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Det gis tildelinger gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter.

Hvem kan søke?
Vi retter oss mot ulike målgrupper til hver søknadsfrist. Det er derfor viktig at du leser nøye gjennom hvem som kan søke før du går videre med en søknad.

Her kan du lese mer om hvem som kan søke. 

Hvordan søker jeg?
Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig fra ca 20. januar.

Hvis du likevel ønsker å fylle ut et midlertidig søknadsskjema kan du gjøre det nå og siden legge innholdet i det elektroniske skjemaet innen søknadsfristen. Merk at dette bare er en kladd, det endelige søknadsskjemaet må fylles ut og leveres inn elektronisk.

Last ned midlertidig søknadsskjema i Word.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars 2018. Søknadsskjema åpnes ca 20. januar.

Utbetalingsbetingelser
Behandlingstiden er ca 6 uker fra søknadsfrist. Utbetalingen skjer i to rater. Første 75 % av tilskuddet betales etter godkjenning av revidert prosjektbeskrivelse. Siste 25 % utbetales etter godkjent sluttrapport

Viktig  
Det kan ikke søkes om midler til å dekke allerede påløpte kostnader. Utgifter som dekkes av Stiftelsen skal ikke begynne å påløpe før etter godkjenning av revidert prosjektbeskrivelse.  

Prosjektene som det søkes om støtte til i denne søknadsrunden skal være avsluttet i løpet av november 2018. 

Hvordan logger jeg inn og søker?
Du kan logge inn enten med din Facebook-profil eller du kan opprette en brukerkonto. Ta kontakt i god tid før søknadsfristen om du har problemer med innlogging. 

Logg inn med din Facebook-profil og søk om støtte.
Opprett brukerkonto og søk om støtte.