eller lokal konto

Scenekunst

Kulturnæringsstiftelsen vil våren 2018 tildele inntil 1,5 millioner kr til scenekunst (teater, dans, performance).

Scenekunst karakteriseres ved at produktet ikke så lett kan mangfoldiggjøres og distribueres på samme måte som eksempelvis en film eller et musikkstykke. Det gjør at scenekunst ikke lar seg kommersialisere like lett som disse. På den annen side kan scenekunsten ha en stor verdi for samfunnet ved at den involverer mange mennesker direkte i de skapende prosessene, både i produksjons- og visningssammenheng. Dette er en arbeidsform som er viktig for "det kreative samfunnet" vi er på vei inn i. Vi er derfor positive til prosjekter som legger stor vekt på nye og utvidete former for interaktivitet med samfunnet og ikke minst med næringslivet. Vi inviterer også til prosjekter som fokuserer på distribusjon og visning for å nå ut til et større publikum. 

Vi gir primært ikke direkte produksjonsstøtte.

Se for øvrig Stiftelsens generelle tildelingskriterier knyttet til:

  • Allmennytte
  • Faglig innhold 
  • Prosjektets potensial
  • Prosjektleder og prosjektgruppe (CV, historikk, referanser)
  • Gjennomførings- og finansieringsplan 

For mer informasjon om disse tildelingskriteriene, se egen side om dette i menyen

Søknadsfrist: 1. mars 2018