eller lokal konto

Samarbeid

Samarbeid og nettverksbygging er i tråd med Stiftelsens almennyttige formål.

Samarbeid om oppbygging av nettverk og kompetanse, samarbeid over fylkesgrenser, internasjonalt samarbeid og flerfaglig samarbeid vil være positivt.

Prosjekter med flere finansieringskilder
Ved større satsinger eller infrastrukturprosjekter med mange involverte aktører og finansieringskilder, vil det være naturlig med en dialog mellom partene over tid. Avgjørelser om støtte fra stiftelsen vil da kunne vurderes utenom ordinære søknadsrunder.  

Samarbeid med andre næringer
Stiftelsen vil kunne delta i prosjekter som innbefatter kunst- og kulturnæring knyttet opp mot andre næringer som for eksempel reiseliv, mat- og opplevelsesindustri, informasjonsteknologi eller media. Det forutsetter da normalt hovedfinansiering av andre enn Kulturnæringsstiftelsen, og avgjørelser om medvirkning vil kunne tas utenom stiftelsens ordinære søknadsrunder.