eller lokal konto

Prosjektets varighet

Ettersom Kulturnæringsstiftelsen går mot slutten i sin nåværende form vil det være et krav at alle prosjekter som får støtte må være avsluttet senest 30. november 2018.

I høstens søknadsrunde er det nødvendig med en helt klar tidsplan som viser at prosjektet vil avsluttes innen utgangen av november 2018. 

De aktiviteter det søkes om støtte til må ikke være påbegynt før svar om tilskudd foreligger. 

Forprosjekter finansieres normalt ikke.