eller lokal konto

Nyheter

Tekst og foto: Marte Hotvedt
- Jeg hadde ikke hatt en sjanse uten, sier musikkappgründer Stein Medby.
I løpet av året gikk stiftelsen inn med om lag 13,1 millioner kroner i til sammen 111 spennede kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge og på Svalbard.
Kulturnæringsstiftelsen inngår et samarbeid med Kulturrådet om aspirantordning for unge kulturarbeidere. Det er institusjonene som søker og fristen er 1. mars.
Kulturnæringsstiftelsen har, sammen med Kunststiftelsen og Sparebankstiftelsen, laget en felles hjemmeside for de tre SpareBank 1 Nord-Norge-stiftelsene. Websiden er publisert 7. desember.
4 og 5 desember arrangerte NDPC en konferanse i Warszawa om finansiering av kulturnæring og kreativ industri.
Målet har vært å bygge opp organisasjonen og komme i full virksomhet i løpet av noen travle høstmåneder.

Sider