eller lokal konto

Nyheter

Tekst og foto: Marte Hotvedt
- Jeg hadde ikke hatt en sjanse uten, sier musikkappgründer Stein Medby.
I løpet av året gikk stiftelsen inn med om lag 13,1 millioner kroner i til sammen 111 spennede kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge og på Svalbard.
Den første filmen i trilogien om kriminaletterforskeren Aslak Eira er ferdig innspilt.
Til søknadsfristen 1. oktober mottok vi til sammen 130 søknader innen litteratur, musikk og visuell kunst.
Gjennom å satse 100 millioner kroner på utvikling av kulturnæringen i nord, så signaliserer landsdelens største kommersielle aktør – SpareBank 1 Nord-Norge – at banken har tro på denne næringen.
Kulturnæringsstiftelsen åpner nå sin tredje utlysning
Den samiske kvinneluen «Hornluen» som ble brent av kirkeherrene på 17-1800-tallet og snowboardkulturen på 1990-tallet danner tema for to kort- og dokumentarfilmer som hver har mottatt 100 000 kroner i støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har gjort sin andre tildeling av midler på til sammen 6,5 millioner kroner. Målområdet for denne tildelingen har vært film og scenekunst samt flerfaglige prosjekter. Det kom inn til sammen 87 søknader og det gis penger til 38 av disse.
Et samisk sagn, skilsmissebarn og det grønlandske bandet Sumé danner tema for tre kort- og dokumentarfilmer som hver har mottatt 100 000 kroner i støtte fra Kulturnæringsstiftelsen.
Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) og Dansearena nord i Hammerfest er de heldige mottakerne av ettårige aspirantstipend fra Kulturrådet og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har gjort sin første tildeling av midler på til sammen 9 millioner kroner. Målområdet for tildelingen har vært litteratur, musikk og visuell kunst samt flerfaglige prosjekter. Det kom inn til sammen 115 søknader og det bevilges penger til 45 av disse.
Vi lyser ut midler til prosjekter og virksomheter innen film og scenekunst. Søknadsfristen er 15. april

Sider